Compensatieregeling voor Nederlandse grensarbeiders

Inleiding

Wonen in het ene land en werken in het andere land, zou zonder fiscale grenzen eenvoudiger dienen te zijn. Op dit gebied blijft het echter nog steeds aanmodderen. Weliswaar zijn er diverse instrumenten, om het een en ander te vereenvoudigen, maar het is en blijft omslachtig. De compensatieregeling voor Nederlandse grensarbeiders is hier een duidelijk voorbeeld van.

Praktijkvoorbeeld: Wonen in Nederland en werken in België

Deze casus is gebaseerd op de huidige (fiscale) wetgeving (2011). De persoon in kwestie is werknemer (bediende) bij een Belgische onderneming. Hij woont in Nederland in de grensstreek met België. Op zijn loon (bezoldiging) wordt een voorheffing toegepast, de zogenaamde bedrijfsvoorheffing. Deze bedrijfsvoorheffing is te vergelijken met de Nederlandse loonheffing.

Hoe gaat de heffing in zijn werk

België

De werknemer moet in België aangifte doen over zijn in België verdiende inkomen. Hij heeft reeds een betaling gedaan door middel van de roerende voorheffing. In tegenstelling echter tot in Nederland, is deze roerende voorheffing niet gekoppeld aan de Inkomstenbelastingtabel.

De roerende voorheffing bedraagt 20%, terwijl het laagste belastingpercentage in België 25% bedraagt. Bij een inkomen dat gelijk is aan ons wettelijk minimumloon is men in België al 40% verschuldigd. Dat betekent voor onze grensarbeider dat hij in België nogmaals 20% moet betalen. Deze belasting is hij verschuldigd op basis van het Belgisch-Nederlandse belastingverdrag.

Nederland

Onze grensarbeider moet ook in Nederland aangifte doen. De reden hiervoor is dat men in Nederland wordt belast voor zijn wereldinkomen. Zijn Belgisch inkomen wordt bij zijn overige inkomsten geteld en hierover betaald hij in Nederland belasting. Zou er in Nederland niets geregeld zijn, dan zou hij dus dubbele belasting betalen over in feite één inkomen.

In Nederland kunnen we voor dit soort gevallen een beroep op de zogenaamde Eenzijdige Regeling Ter Voorkoming Van Dubbele Belasting (RVVDB)

Op grond van deze eenzijdige regeling krijgt de grensarbeider een reductie op zijn Nederlandse belasting. Bij deze reductie zit echter een adder onder het gras en luistert naar de naam ‘met progressievoorbehoud’.

Wat wil dat zeggen: progressievoorbehoud?

Er wordt van uitgegaan dat de grensarbeider evenveel belasting betaalt als zijn buurman die in Nederland werkt en eenzelfde inkomen heeft. Omdat de belastingpercentages tussen Nederland en België niet gelijk zijn ontstaan er daardoor verschillen. Deze verschillen vallen voor de Nederlander echter altijd nadelig uit.

Ter verduidelijking:

Is het belastingpercentage in België 25% en in Nederland 33,45% (cijfers 20110), dan betaalt de grensarbeider 25% in België en 8,45% in Nederland. Uitgangspunt is immers dat hij net zoveel belasting betaalt als een Nederlandse werknemer.

Is het belastingpercentage in België 40% en in Nederland 33,45%, dan betaalt de grensarbeider in België 40% en in Nederland 0%. Hij betaalt dus 6,55% meer belasting als zijn Nederlandse buurman. Dit komt omdat de RVVDB alleen kijkt naar de situatie in Nederland en niet in België, vandaar ook de benaming eenzijdige regeling.

Voor deze laatste situatie is echter een compensatieregeling in het leven geroepen. Zoals de naam reeds zegt wil men diegene die tussen wal en schip dreigen te vallen op deze wijze voor de te lijden schade compenseren. Het betreft weliswaar een beperkte groep.

Voor het jaar 2011 gelden de navolgende bedragen en percentages:

18.380 - 19.130 6,45% (33,45% - 40%);

19.130 - 32.738 11,45% (33,45% - 45%);

32.738 - 35.060 3,05% (41,95% - 45%);

35.060 – 54.367 8,00% (42,00% - 50%).

Samenvatting

De compensatieregeling voor grensarbeiders is bedoeld om de grensarbeiders fiscaal tegemoet te komen. Deze regeling is in het Belgisch Nederlandse belastingverdrag opgenomen (Artikel 27).

Bijlage

Verdragtekst artikel 27 en toelichting

Tips om succesvol uw woning te verkopen.

Tip: Op zoek naar een belastingparadijs ?

Bron

Wikipedia