Hoe wordt onvruchtbaarheid man succesvol behandeld

Waarom onvruchtbaar

Een gezin stichten is een belangrijke toekomst droom van veel mensen. Er wordt vaak gemakkelijk over gesproken en gezegd, als we alles voor elkaar hebben, dan nemen we kinderen. Helaas voor veel mensen, valt deze droom in duigen, wanneer een zwangerschap uitblijft en er twijfel ontstaat. Bij bijna de helft van alle paren die minder vruchtbaar blijken te zijn, wordt er na onderzoek bij de man een afwijking gevonden. Zelfs in 30% van deze gevallen, is deze afwijking bij de man de enige oorzaak die ervoor zorgt, dat een zwangerschap uitblijft. Een afwijking bij de man kan gevonden worden, wanneer aan de hand van een sperma onderzoek blijkt, dat bijvoorbeeld de zaadcellen te weinig bewegen of andere afwijkingen vertonen. Hier volgen enkele afwijkingen aan het sperma van de man, waardoor problemen met de vruchtbaarheid ontstaan:

  • Te weinig of geen zaadvloeistof.
  • De bewegende zaadcellen zijn niet aanwezig of ze bewegen zeer slecht.
  • Zaadcellen die een afwijkende vorm vertonen.
  • Er is een ontsteking aanwezig of er zijn ontstekingscellen.
  • Er zijn antistoffen tegen zaadstellen aanwezig.

Hoe weet ik of ik een afwijking heb

Om erachter te komen of er afwijkingen in het sperma aanwezig zijn, heeft de WHO(wereld gezondheidsorganisatie) een speciaal handboek uitgebracht waarin precies beschreven staat, hoe sperma geanalyseerd moet worden en welke uitkomsten er bij vruchtbare mannen horen. Dit handboek is vooral voor laboratoria geschreven en zorgt ervoor dat de uitslag of u wel, minder of niet vruchtbaar bent, sneller bekend is. Dit is echter nog maar de eerste stap. U weet nu slechts of het aan u ligt en of u aan verdere onderzoeken mee moet werken.. Op dit moment onvruchtbaar, wil namelijk niet zeggen voor altijd onvruchtbaar. Het lastigste nadat u gehoord heeft dat u onvruchtbaar of minder vruchtbaar bent, is erachter zien te komen waarom u niet vruchtbaar bent en welke afwijking er is. Het lastige van deze onderzoeken is het vele wachten op de uitslagen en de stress die dat met zich meebrengt.

Gaat de kwaliteit van sperma achteruit

Deense onderzoekers hebben in 1992 uitgebracht, dat de algemene kwaliteit van sperma cellen bij vruchtbare en gezonde mannen, sinds 1940 achteruit is gegaan. Dit uitte zich volgens de onderzoekers vooral in de afname van de hoeveelheid zaadcellen, die mannen hebben. Hoewel dit betrouwbare en gerenommeerde onderzoekers zijn, schept dit niet echt duidelijkheid en is dit slechts een gegeven. Er zijn inmiddels vele studies naar de kwaliteit van zaad en sperma gedaan, waarin ze elkaar ook vaak tegenspreken. Belangrijk is echter wel dat er studies gedaan worden, zodat er hopelijk in de toekomst meer oplossingen zullen komen voor de onvruchtbaarheid van de man.

Mogelijke oorzaken

Er kunnen tal van oorzaken zijn, voor de onvruchtbaarheid van de man. Door die vele mogelijkheden en oorzaken is het juist vaak een lange zoektocht naar die oorzaak. Hier volgen enkele ziektes en oorzaken die van invloed kunnen zijn op de vruchtbaarheid:

  • Zaadlozingproblemen, erectie stoornissen, hormonale stoornissen, problemen met de zaadbal, infecties, problemen met de bijbal, de zaadleiders, de prostaat.
  • Leef- en eetgewoonten, beroep, medicijnen, genetische factoren, bestraling, spataderen, ziektes, te veel sporten, etc.

Kan ik behandeld worden

Hoewel we in een zeer moderne tijd leven en er op medisch gebied vele ontwikkelingen plaatsvinden, blijven onvruchtbaarheidproblemen bij de man een groot probleem. Doordat er zoveel in het duister wordt getast over de juiste behandel methode van een onvruchtbare man, wordt er snel voor andere opties gekozen. Deze opties worden geassisteerde voortplantingstechnieken genoemd. Technieken zoals, inseminatie van het zaad in de baarmoeder.