Zwanger worden met IVF en hormonale stumulatie

Wat betekent IVF

IVF is een afkorting van InVitroFertilisatie. Het woord Vitro betekend glas en Fertilisatie betekent bevruchting. In het Nederlands wil dit zeggen, Reageerbuisbevruchting. Vooral toen dit in de jaren ’70 van de vorige eeuw ontwikkeld werd, was hier veel ophef over.

Wat veel mensen toen vergaten, was de betekenis van IVF voor vrouwen, die dolgraag moeder wilden worden en hierdoor de mogelijkheid kregen aangereikt. IVF houdt in dat vrouwelijke en mannelijke zaadcellen, worden samengebracht in een glazen omhulsel buiten het lichaam. Op deze manier wordt er door deskundige doktoren geprobeerd een bevruchting te laten plaatsvinden.

Lukt dit en heeft er een bevruchting van de eicellen plaatsgevonden, dan worden er maximaal 2 embryo’s in de baarmoeder terug geplaatst. Op deze manier kan er verder een http://www.xead.nl/kraamzorg-regelen-tijdens-zwangerschap@@normale zwangerschap plaats vinden. Dit is kort omschreven, in werkelijkheid omvat de IVF heel wat meer.

Wanneer wordt een IVF uitgevoerd

Een IVF wordt niet zomaar bij iedereen uitgevoerd. Voordat u in aanmerking wilt komen voor een IVF behandeling, is er al een hele weg afgelegd. Meestal wordt IVF toegepast bij vrouwen, waarvan de eileiders niet optimaal functioneren. Echter, betreft het andere problemen (zoals een niet te herstellen sterilisatie, onverklaarbare onvruchtbaarheid of andere http://vruchtbaarheidsproblemen.2link.be@@vruchtbaarheidsproblemen met het zaad van de man) kan hier afhankelijk van het behandelplan en de indicatie van de specialist, vele jaren overheen gaan. Lukken al deze mogelijkheden om vruchtbaar te raken niet, dan kan er pas een aanvraag voor IVF ingediend worden. De http://zwangerzijn.blogsnel.nl@@kans op zwanger raken door middel van en IVF behandeling, bedraagt 15% tot 20%. Dit is echter wel van meerdere factoren afhankelijk, zoals de leeftijd van de vrouw.

Waarom stimulatie

Stimulatie wil zeggen dat de eierstokken hormonaal worden gestimuleerd, zodat er meerdere follikels met eicellen verkregen worden. Een follikel is een soort eiblaasje en vormt het geheel van de eicel met alle daarom heen liggende cellagen. Indien een vrouw een normale menstruatie cyclus heeft, vormt zich per keer een follikel met daarin 1 eicel. Om een IVF behandeling tot een succes te laten komen, zijn meerdere eicellen nodig. Door de hormonale stimulatie worden er dus meerdere eicellen verkregen.

Wat wordt er bedoeld met Pick Up

De Pick-Up is de eicelpunctie. Een eicel punctie is het aanprikken van follikels in de vaginawand, zodat deze kunnen worden leeggezogen en de eicellen verzameld kunnen worden. Een Pick-Up vindt vlak voor de eisprong plaats. Dit is meestal 24 tot 36 uur na de stimulatie. Het follikel wordt gelijk onder de microscoop bekeken en de eicel wordt uit het vocht gehaald. Deze eicellen worden vervolgens in een schaaltje bewaard. Tijdens de ochtend van de Pick-Up brengt de man zijn zojuist geproduceerde sperma. Nu is alles voor een bevruchting aanwezig.

Welke risico’s

Ongeveer 16 uur na het samenbrengen van de sperma en de eicellen, kan er worden gecontroleerd of er daadwerkelijk een bevruchting heeft plaatsgevonden. Weer 2 dagen later, kan geconstateerd worden of de embryo zich heeft verdeeld. Op dat moment is er formeel al echt sprake van zwangerschap. Toch kan je niet meteen http:// ontslagrecht.geschilonline.nl/Ontslag_bij_ziekte_of_zwangerschap/@@zwangerschapsverlof aanvragen. Er is namelijk altijd een risico in de vorm van infectie gevaar. Dit infectie gevaar ontstaat door dat er bloedvaten geraakt kunnen worden door de behandelende arts of andere vaak onbekende factoren. Op lange termijn is niet bekend of er effecten ontstaan.