Wat is een vruchtwaterpunctie

Inleiding

Als een vrouw zwanger is en ouder dan 36 jaar zijn er meer kansen op afwijkingen. In bepaalde gevallen kan dan gekozen worden voor prenatale diagnostiek. Één van de voorbeelden van prenatale diagnostiek is de vruchtwaterpunctie. Deze vorm van onderzoek wordt meestal gebruikt om onderzoek te doen naar de chromosoomafwijking die het Syndroom van Down veroorzaakt. Ook kan worden gekeken naar de meeste vormen van een open ruggetje.

Wie komen daarvoor in aanmerking?

Vrouwen die in aanmerking komen voor een vruchtwaterpunctie dienen aan een bepaald aantal voorwaarden te voldoen:

  • in de achttiende week van de zwangerschap 36 jaar of ouder zijn
  • eerder een kind hebben gekregen met een bepaalde aandoening die zich kan herhalen
  • als zwangere zelf een bepaalde aandoening hebben die zich kan herhalen
  • een partner of naaste familie met een bepaalde aandoening die zich kan herhalen
  • de uitslag van de combinatietest een verhoogde kans geeft op afwijkingen

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek wordt het vruchtwater via een dunne naald weggezogen via de buikwand. Door middel van een echo-apparaat wordt bepaald waar de naald in de buik wordt ingebracht. Vervolgens wordt vruchtwater weggezogen. Aan de hand van dit vruchtwater kan worden gekeken naar lichaamscellen van het ongeboren kind en wordt dus onderzocht op afwijkingen aan de chromosomen. Het vruchtwater wordt ook nog onderzoek op de stof alpha-foetoproteïne. Indien de hoeveelheid hiervan verhoogd is, kan dit een aanwijzing zijn voor een open ruggetje of een andere aandoening.

De vruchtwaterpunctie wordt meestal rond de zestiende week van de zwangerschap gedaan omdat dit de periode is dat het vruchtwater het beste getest kan worden.

Uitkomst

Na ongeveer drie weken is de uitslag van de vruchtwaterpunctie bekend. De cellen zijn dan gekweekt in het lab en onderzocht. Via het ziekenhuis krijgt u dan de uitslag. Door middel van deze vruchtwaterpunctie kan met vrijwel absolute zekerheid worden gezegd of uw ongeboren kind een afwijking aan de chromosomen heeft of niet.

Mocht de uitslag niet goed zijn dan komt u in het vervolgtraject terecht. U krijgt een afspraak in het ziekenhuis waar over de eventuele aandoening van uw kind wordt gesproken. Afhankelijk van de aard van de aandoening en afhankelijk van het tijdstip van zwangerschap wordt ook met u besproken of u de zwangerschap wil laten afbreken of wilt uitdragen.

Voordelen en nadelen

Omdat er nogal wat voor- en nadelen kleven aan een vruchtwaterpunctie is het toch nog vaak een moeilijke keus. Hieronder staan de voor- en nadelen op een rij:

Voordelen

  • de kans op een duidelijke uitslag is groot (in 2 van de 1000 onderzoeken is er kans op een onduidelijke uitslag (bij vlokkentest is dit veel hoger)
  • de kans op een miskraam is kleiner dan bij een vlokkentest
  • Uitslag kan met absolute zekerheid uitwijzen of uw kind een afwijking aan de chromosomen heeft.

Nadelen

  • Er is een kleine kans op een miskraam. In 3 tot 4 gevallen op de 1000 onderzoeken gaat het mis
  • het tijdstip van het onderzoek is relatief laat in de zwangerschap. Vervolgens moet nog ongeveer 3 weken op de uitslag gewacht worden. Bij een eventuele afbreking van de zwangerschap bevindt je je al in 19e of 20e week van de zwangerschap en dit kan dus dan alleen nog door het opwekken van de bevalling

Links