Wat is een combinatietest

Inleiding

Als je zwangerschap bent zijn er een aantal testen die je kunt laten verrichten om te kijken of het ongeboren kind bepaalde afwijkingen heeft. Deze testen zijn een vorm van prenatale diagnostiek. Naast de vruchtwaterpunctie en de vlokkentest, die beide niet zonder risico zijn, heb je nog de combinatietest. Deze combinatietest is ook een vorm van prenatale diagnostiek. De combinatietest is een onderzoek waarbij wordt berekend noe groot de kans is dat je een kind krijgt met het Syndroom van Down.

Het onderzoek /de combinatietest

Deze combinatietest is zoals het woord het al zegt een combinatie van twee testen, te weten

  • een bloedonderzoek
  • een nekplooimeting

Tijdens het bloedonderzoek wordt bij de vrouw bloed afgenomen en dit bloed wordt onderzocht op hormonen.

De nekplooimeting wordt met een echo gedaan. Bij deze nekplooimeting wordt de dikte van de nekplooi van het ongeboren kind gemeten. Deze nekplooi is een dun laagje vocht onder de huid in de nek. Elk ongeboren kind heeft bij een zwangerschapsduur van 10 tot 14 weken zo’n dun laagje vocht onder de huid. Hierbij geldt echter hoe dikker de nekplooi hoe meer kans op een kind met het Syndroom van Down.

De uitkomst van de combinatietest

Nadat de uitslagen van beide onderzoeken bekend zijn worden deze gecombineerd met de leeftijd van de zwangere en met de duur van de zwangerschap. Aan de hand daarvan komt er dan een uitkomst uit. De uitkomst kan dus zodanig zijn dat er een verhoogde kans op het Syndroom van Down bestaat. Dit is niet meer of minder dan een kansberekening. Mocht er een verhoogde kans zijn dan komt ze zwangere in aanmerking voor een vervolgonderzoek, meestal zijnde een vruchtwaterpunctie.

Bij een uitslag die gunstig is, is echter niet met zekerheid te zeggen dat uw kind geen Syndroom van Down zal hebben. Het is wel zo dat de kans erg klein is.

Meerlingen

Bij meerlingzwangerschappen is het een ander verhaal. Een bloedonderzoek is daarbij niet mogelijk. Wel is het mogelijk om bij een tweeling bij beide kinderen apart een nekplooimeting te verrichten.

Links

Wil je meer lezen over aanvullende of andere prenatale diagnostiek lees dan de artikelen: