Wat zijn de risico's van LASIK en LASEK ooglaseren

Wat zijn LASIK en LASEK?

LASIK en LASEK zijn operatietechnieken die gebruikt worden om afwijkingen in het zicht te corrigeren;

LASIK staat voor Laser Assisted In Situ Keratomileusis. Het is een oogoperatie waarbij d.m.v. 2 technieken refractieve afwijkingen op het hoornvlies gecorigeerd kunnen worden. Een hoornvliesflapje wordt gemaakt ,omgeklapt en de afwijking aan het oog weggelaserd. Bij deze ingreep wordt het flapje niet volledig losgemaakt van het hoornvlies.

LASEK staat voor Laser Assisted Sub Epithelial Keratomileusis. Eveneens bekend onder de naam “Advanced surface ablation” of “PRK epiflap” Bij deze operatie wordt de verhoornde cellaag van het hoornvlies volledig losgemaakt en de gewenste correctie weggelaserd. Het herstel na een LASEK operatie duurt langer dan dat bij een LASIK ingreep. Toch wordt LASEK steeds meer toegepast ipv LASIK omdat deze behandeling minder complicaties met zich zou meebrengen.

Wat zijn de risico's van een behandeling?

Zoals bij elke operatie,zijn er ook aan deze twee ingrepen bepaalde risico's verbonden. Het is daarom belangrijk jezelf zo goed mogelijk in te lichten over wat deze risico's kunnen zijn. Zo kan het bevoorbeeld voorkomen dat men na de operatie nog steeds een bril moet dragen omdat er een onder- of overcorrectie is ontstaan. Een eventueel bijkomende laser behandeling kan dan ook gewenst zijn.

Andere ongewenste effecten ten gevolge van een LASIK of LASEK behandeling zijn

  • het voorkomen van nachtblindheid,
  • het hebben van drogere en branderige ogen,
  • schommelingen in de scherpte van het zicht,
  • een tijdelijke haze (vertroebeling van het hoornvlies) en
  • het waarnemen van Halo's.

Deze neveneffecten zijn gelukkig niet altijd van blijvende aard. Een infectie die niet goed behandeld wordt kan daarentegen wel blijvende schade aanrichten aan de ogen. Vooral de eerste dagen na de ingreep is de kans op een infectie het grootst en is het belangrijk dat oogdruppels gebruikt moeten worden om het herstelproces te bevorderen.

Nog lenzen of een bril na de ingreep?

Meestal is het zo dat na de LASIK of LASEK operatie zachte contactlenzen niet meer passen doordat de kromming van het hoornvlies veranderd is. Harde lenzen zijn dan eventueel wel nog mogelijk. Rond het 45stejaar ontwikkelen mensen presbyopie/ouderdomsverziendheid, waarvoor men een leesbril moet gaan dragen. Ook personen dus die een LASIK of LASEK operatie hebben ondergaan kunnen op oudere leeftijd een leesbril nodig hebben.

Wie komt in aanmerking?

Om te weten of u in aanmerking komt voor een oogoperatie d.m.v. LASIK of LASEK zullen er bepaalde metingen aan de ogen moeten gebeuren. Na deze metingen kan gekeken worden of u in aanmerking komt voor een laserbehandeling. Factoren die een rol spelen bij de keuze voor een welbepaalde behandeling zijn de sterkte van de refractatieafwijking, de kenmerken van je hoornvlies en je pupildiameter.