Kan tinnitus optreden na hoofd-, nek- en hersenletsel

Letselgerelateerde tinnitus vaak ernstiger

Tinnitus (oorsuizen) kan optreden na hoofd-, nek- en hersenletsel. Meer dan één op de tien gevallen van oorsuizen is het gevolg van een hoofd- of nekletsel. Om de zaken nog erger te maken, is letselgerelateerde tinnitus vaak ernstiger en dus ook onplezieriger. De studie werd uitgevoerd door de Oregon Health and Service University Tinnitus Clinic, waarbij 2.400 patiënten betrokken waren met chronische tinnitus. De deelnemers werden gevraagd naar de oorzaak van hun aandoening, en iets meer dan twaalf procent van de patiënten meldde tinnitus na een hoofd- of nekletsel. Een derde had alleen nekletsel en de rest had hoofd- en nekletsel.

Grotere gezondheidscomplicaties in het dagelijks leven

Degenen die hoofd- en nekverwondingen hadden en die resulteerde in tinnitus, ondervonden ook grotere gezondheidscomplicaties in hun dagelijks leven, waaronder slechte slaap, moeite met denken, onvermogen om te ontspannen en geheugenproblemen. Het geluidsniveau van de tinnitus werd naar schatting ook luider. Deze patiënten zochten vaak veel sneller hulp bij hun aandoening dan bij gewone tinnituspatiënten, wat kan worden verklaard door de ernst van de aandoening wanneer deze wordt veroorzaakt door een nek- of hoofdletsel.

Tinnitus (oorsuizen) na een hersenletsel

Afgezien van hoofd- of nekletsel, kan tinnitus ook voortkomen uit een hersenletsel. In dit geval kan de tinnitus bij sommige patiënten tijdelijk zijn, terwijl deze bij anderen een chronische aandoening kan zijn. Tinnitus na een hersenbeschadiging treedt op als gevolg van de beschadiging van het binnenoor, beschadiging van de gehoorzenuwen of schade aan de zenuwbanen die bij het gehoor betrokken zijn. Als tinnitus meer dan een jaar duurt, is het waarschijnlijk overgegaan in zijn chronische vorm. Het diagnosticeren van tinnitus na een hersenbeschadiging kan een uitdaging zijn omdat veel patiënten normale resultaten op de audiologische tests zullen hebben en geen schade aan het binnenoor zullen hebben, ondanks het ervaren van tinnitus.

Behandeling voor tinnitus na een hoofd- en hersenletsel

Tinnitus is permanent bij ongeveer 25 procent van de patiënten. In veel gevallen kan het aanpakken van de onderliggende oorzaak van tinnitus de symptomen verlichten. Behandelingsmethoden kunnen bestaan uit het nemen van antibiotica, het verwijderen van obstructies of oorsmeer, het veranderen van medicijnen of doseringen, het behandelen van bepaalde neurologische aandoeningen, het krijgen van een operatie om gewrichtsproblemen te corrigeren, begeleiding van stress of depressie, en het laten uitvoeren van tandheelkundig werk.

Onderliggende oorzaak

Als er geen onderliggende oorzaak is vastgesteld, zijn alternatieve behandelingen mogelijk vereist. Veelvoorkomende opties zijn het dragen van een apparaat (vergelijkbaar met een hoortoestel) dat rustgevende of aangename geluiden uitzend, het trainen van de hersenen om niet de vervelende geluiden te horen, het dragen van hoortoestellen in geval van gehoorverlies en het vermijden van harde geluiden, cafeïne en stressvolle situaties omdat al deze factoren een tinnitusaandoening kunnen verergeren. Als je het moeilijk hebt om de tinnitus zelfstandig te behandelen, raadpleeg dan je arts voor je behandelopties.

Hoofdletsels en oorsuizen

De drie meest voorkomende oorzaken van tinnitus zijn: gehoorverlies als gevolg van ouderdom, door lawaai veroorzaakt gehoorverlies en traumatisch hersenletsel. De belangrijkste oorzaken van traumatisch hersenletsel bij burgers zijn ongevallen, ongevallen met motorvoertuigen kunnen leiden tot hoofdtrauma en nekletsel in de vorm van een whiplash.

Traumatisch hersenletsel

Explosie’s zijn de belangrijkste oorzaak van traumatisch hersenletsel bij mannen en vrouwen in de militaire dienst. Posttraumatische stressstoornis is ook een vaak voorkomende bijwerking van explosie’s. Trauma van hoofd of nek kan van invloed zijn op de bloedstroom, de gehoorzenuwen, het binnenoor en de gehoorgang. Dit is het deel van de hersenen dat is gekoppeld aan de hoorfunctie. Traumatisch hersenletsel gaat vaak gepaard met het optreden van tinnitus. Verwondingen van deze soort kunnen één of beide oren beïnvloeden. Veel patiënten die hoofdtrauma hebben meegemaakt, krijgen mogelijk tijdelijk last van tinnitussymptomen, maar de effecten kunnen ook op de lange termijn zijn. Tinnitus kan overgaan in zoemen of een ander nieuw type geluid. Het kan ook constant of intermitterend zijn.

Somatische tinnitus

Tinnitus gerelateerd aan hoofd- of nekletsel wordt vaak somatische tinnitus genoemd, wat betekent dat het 'het geluid van het lichaam' is. Verwondingen van dit type die leiden tot tinnitus worden vaak gemeld met een hoger tinnitusvolume dan andere oorzaken van Tinnitus, een grotere variabiliteit in geluidsfrequentie en locatie. Een hoog aantal patiënten met tinnitus veroorzaakt door explosie’s of heel luide knallen rapporteert ook Hyperacusis. Dit is het onvermogen om spraak uit te zoeken in een drukke kamer of waar achtergrondgeluid is. De verslechtering van de gehoordrempels komt ook vaak voor. Depressie, vermoeidheid en hoofdpijn zijn vaak symptomatisch.

Als je last hebt van de gevolgen van traumatisch hersenletsel en oorsuizen, is de kans groot dat je vastloopt in een 'vecht- of vlucht' reactie op je tinnitus en je stressopwinding ervaart. Dit betekent dat je een fysiologische reactie hebt op een waargenomen dreiging. Je lichaam zal het stresshormoon cortisol vrijgeven. Dit komt omdat je sympathisch zenuwstelsel is ingeschakeld.

Stress symptomen

Toepassen van beschikbare oplossingen

Als je lichaam consequent reageert, zul je het moeilijker vinden om te 'wennen' aan je tinnitus. Er is geen reden waarom je deze symptomen zou moeten hebben na het nemen en toepassen van de beschikbare oplossingen. De manier om je 'vecht- of vlucht'-stressreactie te bestrijden is door het parasympatisch zenuwstelsel te gebruiken. Dit zal het lichaam vertragen en je energie besparen. Er zijn een aantal manieren om dit te doen, maar het doel is om te ontspannen. Tinnitus Retraining Therapy helpt je om dit te bereiken.