Plots heb je verplichtingen

Inleiding

Vanaf de dag dat we geboren worden hebben we verplichtingen . Het begint met onze verplichting om onszelf in leven te houden. Dus moeten we iedere dag eten, drinken, slapen en naar het toilet. Maar als we daar eenmaal aan gewend zijn dan nemen onze verplichtingen alleen maar toe. Eerst zijn het opgelegde verplichtingen, maar langzaam maar zeker worden het verplichtingen die we zelf aangaan.

Verplichtingen

Wat zijn nu eigenlijk verplichtingen? Als je kijkt naar het feit dat we om in leven te blijven dingen moeten doen als eten, drinken en slapen, dan is een verplichting een noodzakelijk gedrag. Maar dat zien we vaak niet als een verplichting. Een verplichting is veel meer een afspraak tussen twee mensen of partijen . Je zou een verplichting ook kunnen uit leggen als een plicht die je op je hebt genomen. Dan is een verplichting voor een ambtenaar bijvoorbeeld dat hij zijn werk doet, zonder dat hij zich daarbij laat beïnvloeden door macht, geld of emoties. In de rechterlijke wereld zie je dit terugkomen in de plicht om je terug te trekken als rechter als je vaststelt dat de eiser of gedaagde een vriend of familie van je is.

Een verplichting is dus een soort verantwoordelijkheid die je op je neemt. Een verantwoordelijkheid om je werk zo goed mogelijk te doen, binnen de mogelijkheden die je als mens natuurlijk hebt. Je kunt nu eenmaal geen verplichting nakomen als de omstandigheden dat
onmogelijk maken. Zo kan ik als benzinepomp eigenaar wel de verplichting hebben om benzine te leveren, maar als mijn leverancier mij geen benzine levert en geen van de bestaande leveranciers kan dat, dan kan niet verwacht worden dat ik mijn verplichting nakom. Zo kan een bank ook niet verplicht worden om geldautomaten beschikbaar te hebben als de elektriciteit uitvalt.

Verplichtingen blijken dus vooral samen te hangen met relaties tussen partijen en legt bij beide partijen de verantwoordelijkheid neer voor hun deel van de relatie. Zo ben ik bijvoorbeeld als schrijver op LeerWiki verplicht om artikelen met een bepaalde kwaliteit te produceren. Terwijl LeerWiki verantwoordelijk is voor het toegankelijk en bruikbaar houden van de website.

Verplichtingen

Toch komt het nog te vaak voor dat we verplichtingen aangaan die we eigenlijk niet willen nakomen. Tenminste toen we de verplichtingen aangingen dachten we dat we verantwoordelijkheid wilden nemen voor ons deel van de relatie. Maar na een bepaalde tijd hadden we genoeg van de verplichting. Nu is dat in sommige relaties geen probleem. Zo is de verplichting van mij als auteur richting LeerWiki veel kleiner dan andersom. Als ik een aantal artikelen heb geschreven dan kan ik er genoeg van hebben. Zolang ik de artikelen laat staan en LeerWiki zorgt voor toegang, voldoe ik al aan mijn verplichtingen als auteur. Als ik dan van tijd tot tijd zorg voor nieuwe backlinks en nieuwe bezoekers doe ik misschien wel meer dan van me verwacht wordt.

De verplichting van LeerWiki om actief te zijn is echter veel groter. Niet zozeer omdat ik als auteur niet veel meer kan doen dan artikelen schrijven en plaatsten, maar omdat LeerWiki met veel auteurs een relatie is aangegaan. Daarnaast is LeerWiki met een aantal externe partijen relaties aangegaan om zijn verplichtigen naar de auteurs toe na te kunnen komen. Zo heeft LeerWiki zijn domeinnaam geregistreerd, iets wat hij jaarlijks moet herhalen. Verder heeft hij serverruimte gehuurd en bandbreedte, iets wat ook jaarlijks of meerjaarlijks herhaald moet worden. Deze verplichtingen wegen iets zwaarder dan de verplichtingen tegenover de auteurs, omdat ervoor betaald moet worden.

Verplichtingen beëindigen

De meeste verplichtingen die mensen aangaan worden tegenwoordig op papier vastgelegd in de vorm van contracten. Hoewel het ook mogelijk is om mondeling een verplichting aan te gaan of zoals bijvoorbeeld bij de meeste sites op internet die gebruikt worden om te publiceren door een vinkje bij “Ik heb de voorwaarden gelezen en ga akkoord.”

Om papieren contracten te beëindigen bevatten deze vaak een beëindigingsclausule. In die deelafspraak wordt vaak vastgelegd hoe de verplichting beëindigd kan worden en binnen welke termijn. In arbeidscontracten komt dat vaak neer op drie
maanden voor de werknemer en zes maanden voor de werkgever.

Bij mondelingen afspraken worden vaak de algemeen geldende regels der beschaving gehanteerd als het gaat om het beëindigen van de verplichting. Zo wordt er gewoon verwacht dat de partij die niet langer wil, netjes meedeelt niet te willen.

In de voorwaarden voor het gebruik van sites die je gebruikt om artikelen te publiceren staat vaak niets of weinig over de verplichting van de auteur bij het beëindigen, maar geeft de leverancier zichzelf het recht om zonder waarschuwing te beëindigen. Hoewel er ook vaak nog bij vermeld wordt dat de leverancier niet verantwoordelijk is voor onverwachte gebeurtenissen die kunnen leiden tot het beëindigen van de verplichtingen.

Saaie verplichtingen

Het probleem met verplichtingen ontstaat vaak als we een verplichting niet meer leuk vinden of saai. Dit effect zie je vaak optreden bij serie ondernemers . Dit type ondernemer vindt het heerlijk om bedrijfjes op te richten en de spanning van het begin te ervaren. Naarmate de onderneming zich wel of niet goed ontwikkeld neemt de interesse van de ondernemer af. Maar zelfs als de onderneming goed loopt verliest de serie ondernemer na een
jaartje of twee zijn interesse. De ondernemer begint zijn leventje saai te vinden en gaat op zoek naar nieuwe uitdagingen. Dit effect zie je vaak bij internetondernemingen, omdat ze heel eenvoudig zijn op te zetten in vergelijking met fysieke bedrijven.

Het gevolg van dit eenvoudig opzetten van een onderneming is echter dat na een jaartje of twee de ondernemer geen energie meer kan opbrengen om zijn verplichtingen na te komen. Vervolgens verdwijnt de activiteit of van internet, bijvoorbeeld als er niemand gevonden wordt die het leuk vindt om het type saaie ondernemer te spelen. Of de activiteit wordt overgenomen door een concurrent die wel een idee heeft hoe hij gebruik kan maken van het opgebouwde marktaandeel. De kunst voor de serie ondernemer is dan ook vaak niet het opzetten, maar het goede moment kiezen waarop de onderneming doorgegeven of doorverkocht moet worden. Liefst een moment voordat de onderneming zijn marktaandeel begint te verliezen en een slechte naam ontwikkelt in de markt als iemand of een bedrijf dat zijn verplichtingen niet nakomt.

Eigenlijk is de ultieme verplichting dus niet voorkomen dat je je verplichtingen niet nakomt, maar voorkomen dat je te laat ontdekt dat je geen zin meer hebt om je verplichtingen na te komen. Zeker als onderneming is dat belangrijk, omdat je anders straks misschien vast zit aan je verplichtingen en de enige manier om van ze los te komen een faillissement is.

Afbeeldingen

imageafter