Het hoogste rendement op een arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Staat u er wel eens bij stil dat u arbeidsongeschikt kan raken? Bijvoorbeeld doordat u ´gewoon´ van de trap valt? Daardoor kan u voor korte of langere tijd arbeidsongeschikt raken. Indien u langere tijd arbeidsongeschikt bent, kan uw inkomen dalen. De meeste werkgevers betalen immers al vrij snel minder loon of salaris uit. En wellicht gaat ook de jaarlijkse einde jaars bonus of 13e maand aan uw neus voorbij.

Uw probleem is dan of u nog wel in staat bent om uw vaste lasten kan betalen. Een mogelijke daling van uw inkomen is op te vangen middels een Arbeids Ongeschiktheid Verzekering. Het is daarom belangrijk een Arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten voordat u arbeidsongeschikt wordt.

Hieronder vindt een helder overzicht van alle relevante termen en betrokken instanties die van belang zijn bij arbeidongeschiktheid. Denk bijvoorbeeld aan het UWV (Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen), dit is het voormalige CWI (Centrum voor Werk en inkomen),de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) dit is de opvolger van de WAO) Wet op Arbeidsongeschiktheid), Wajong uitkering, re-integratie trajecten etc.

Hieronder worden de afkortingen ´AOV´ en ´AOV verzekering´ gebruikt als verwijzing naar de ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering.

Voor wie is de AOV verzekering bedoeld

Er is een ArbeidsOngeschiktheidVerzekering voor zelfstandigen (en zzp ers) en er is een AOV verzekering voor Particulieren.

Een AOV verzekering is er voor zelfstandigen en de Zzper

Tot en met 1 augustus 2004 was er een basisvoorziening voor u als ondernemer wanneer u arbeidsongeschikt zou worden.

De WAZ

De afkorting W.A.Z. staat voor Wet Arbeidsonschiktheid Zelfstandigen. Dit vangnet bestaat echter niet meer. Daarom is het raadzaam een individuele AOV verzekering af te sluiten. Het is ook mogelijk een collectieve AOV verzekering af te sluiten voor uw personeel.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Particulieren.

Het is mogelijk om ziek te worden onder werktijd. Veelal heeft de werkgever daarvoor een verzekering af gesloten. In deze situatie hebt u weinig financiële problemen. De meeste werknemers worden echter ziek in eigen tijd. Uw inkomen kan dan sterk dalen. Na twee jaren van ziekte krijgt u te maken met de WIA, Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen. De daling van uw inkomen is op te vangen middels een AOV verzekering.

Hoe sluit ik een voordelige AOV verzekering

Het is verstandig verschillende offertes te vergelijken, zoals bijvoorbeeld de zeer interessante arbeidsongeschiktheidverzekering van Verzekeringen-online.nl. Op deze wijze kan u de AOV verzekering kiezen die het beste bij u en uw situatie past.

Tips over Arbeidsongeschiktheid en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Er zijn vele instanties die u willen en kunnen helpen met een AOV verzekering. Sluit zo snel mogelijk een AOV verzekering af die bij u past. Een ongeluk schuilt immers in een klein hoekje...

Re-integratie trajecten

Stel u kan na langere tijd weer voor enkele uren aan de slag. Samen met uw arbo arts wordt dan een re-integratie traject ontwikkeld. Houdt er rekening mee dat uw inkomen dan nog niet direct teruggaat naar 100%. Het kan dus lang duren voordat uw inkomen weer op peil is.

Op daarom is het raadzaam op tijd een inkomensverzekering af te sluiten.

Links en bronnen over Arbeidsongeschiktheid

Verzekeringen-online.nl

Verzekering voor http://www.werk-en-inkomen.com/Uitkering/wajong-uitkering@@wajong uitkering.

Vragen van bezoekers

hallo Ronald: ik heb chronisch schouderletsel Ik heb enkele jaren geleden een WGA plus verzekering afgesloten. Nu lees ik dat de WGA plus verzekering niet geldt als je niet in NL woont? Is dat correct? Ik ben namelijk grensarbeider en woon dus in den Belgique!

Vraag aan onze bezoekers: Kan jij ons verder helpen? Stuur jouw reactie aan de auteur van dit artikel: Ronald. Alvast dank voor jouw reactie.