Friesland, de elfstedentocht wandelen

Inleiding

Ieder jaar wordt in de week van Hemelvaart de Friese Elfstedenwandeltocht georganiseerd. De wandelaars lopen 207 kilometer in vier en een halve dag. Men kan voor verschillende arrangementen inschrijven, namelijk:

  • Alleen voor deelname aan de tocht.
  • Voor deelname aan de tocht en vervoer 's ochtends per bus van finishplaats naar de start. Men moet dan 's morgens op tijd bij de finishplaats aanwezig zijn en kan dan 's avonds op eigen gelegenheid huiswaarts keren.
  • Voor deelname aan de tocht, een ontbijt/lunchpakket en een warme maaltijd.
  • Voor deelname aan de tocht, overnachting in slaapschepen, 's ochtends een ontbijt/lunchpakket en 's avonds een warme maaltijd.

Organisatie

De tocht wordt georganiseerd door de stichting Friese Elfsteden Wandeltochten. Men kan zich online aanmelden via de site van de stichting. Vrijwilligers uit de verschillende steden waar de tocht doorgaat helpen mee om alles goed te laten verlopen. De slaapschepen zijn vrachtschepen; voor deze gelegenheid geladen met stalen stapelbedden. In de steden waar wordt overnacht is geregeld dat men kan douchen bij een camping, sporthal of zwembad. 's Morgens om 7.00 uur wordt gestart. De finish sluit dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag klokslag 19.00 uur, op zaterdag is dit klokslag 14.00 uur. Deelname is mogelijk voor iedereen vanaf zestien jaar.

Maandag, de dag voor de tocht

Uit alle windstreken reizen mensen af naar Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland om deel te nemen aan de elfstedenwandeltocht. Men meldt zich bij stadsschouwburg De Harmonie. Men krijgt de inschrijfkaart en wat er verder nodig is. Het stempel van Leeuwarden staat al op de kaart. De deelnemers welke op de slaapschepen overnachten zoeken hierop een plek uit en installeren zich. De schepen zijn aangemeerd voor de deur van stadsschouwburg De Harmonie. Men maakt kennis met andere deelnemers en ontmoet oude bekenden van voorgaande tochten. Deze dag is een mooie gelegenheid om Leeuwarden te verkennen.

Dinsdag, 50 kilometer te gaan

Deze dag loopt men van Ljouwert (Leeuwarden) via Snits (Sneek) en Drylts (IJlst) naar Sleat (Sloten).

Vanaf 6.00 uur kan men ontbijten in De Harmonie. Daar worden ook de lunchpakketten voor onderweg verstrekt. Na toespraken van de voorzitter en een afgevaardigde van de gemeente Leeuwarden wordt klokslag 7.00 uur het startsein gegeven. Het lange lint van wandelaars gaat door de dorpen Boksum, Boazum en Scharnegoutum naar Sneek, stad aan het Sneekermeer . Hier is voor het oude postkantoor de eerste stempelpost. Men krijgt op de deelnemerskaart een stempel van de gemeente Sneek en de aankomsttijd wordt genoteerd. Iets verderop is een kraam waar de deelnemers soep kunnen krijgen. Er staan bankjes langs de kade en dit is een goede gelegenheid om even te zitten en te eten. Dan verder richting IJlst,de stad met twee rivieren , waar men voor het gemeentehuis de tweede stempel ontvangt. Het volgende dorp is Jutrijp. Hierna volgt een erg lang recht stuk van ongeveer twaalf kilometer. Men komt bij veehouder Bouma en mag hier rechtsaf door het weiland, de Stikels en de Lange Jerden naar Sloten. (Dit is alleen toegestaan tijdens de Elfstedenwandeltocht!) Sloten, de stad met een verhaal heet de wandelaars welkom met muziek van een draaiorgel. Bij de finish krijgt men de derde stempel van deze dag. Daarna even uitrusten op een van de gezellige terrasjes aan het water. Dan schone kleding etc. halen op de boot en douchen bij een camping aan de andere kant van dit stadje. Er is gelegenheid voor een sportmassage. Het eten dat door de organisatie is verzorgd smaakt iedereen goed.

Woensdag, 44 kilometer te gaan

Deze dag loopt men van Sleat (Sloten) via Starum (Stavoren) en Hylpen (Hindeloopen) naar Warkum (Workum).

Na Sloten gaat de tocht door de dorpen Wyckel, Balk, Oudemirdum en Mirns naar Stavoren, Frieslands oudste stad . Hier is bij de Kaap de vierde stempelpost. Dan passeert men nog het dorp Molkwerum en is de volgende stad Hindeloopen aan het IJsselmeer bereikt. De stempelpost is hier bij De Foeke. De mensen bij deze post zijn gekleed in klederdracht. Hierna gaat het een behoorlijk stuk over de dijk langs het IJsselmeer. De zevende stempel op de kaart ontvangt men bij de finish op de Merk in het centrum van Workum, een monumentale stad .

De boten liggen hier buiten het centrum en ook naar de plekken waar kan worden gedoucht en gegeten zijn behoorlijke afstanden. De organisatie heeft hier voor kleine busjes gezorgd, welke af en aan rijden tussen de verschillende plekken.

Donderdag, 42 kilometer te gaan

Men loopt van Warkum (Workum) via Boalsert (Bolsward) en Harns (Harlingen) naar Frjentsjer (Franeker).

Uitgeslapen loopt men dat kwartiertje extra naar het ontbijt en de plek waar gestart wordt. Door de dorpen Parrega en Tjerkwerd komt men in Bolsward, ooit Frieslands kleinste gemeente waar de stempel bij het gemeentehuis gehaald mag worden. Dan een stukje dezelfde weg terug en de route gaat verder via de dorpen Schettens en Witmarsum naar Harlingen, de belangrijkste havenstad van Friesland , waar de stempelpost bij Trebol is. Hierna passeren we nog het dorp Midlum om uiteindelijk de finish op de Breedeplaats in Franeker te bereiken. De stempelkaart heeft nu stempels van tien Friese steden.

Ook in Franeker, met het Eisinga Planetarium , zijn de afstanden naar de boten en plekken om te eten en douchen weer wat verder, dus rijden de busjes weer voor de deelnemers.

Vrijdag, 44 kilometer te gaan

Deze dag gaat het van Frjentsjer (Franeker) naar Dokkum.

Ook deze morgen weer een extra stukje lopen naar ontbijt en start. Deze dag gaat de route door een behoorlijk aantal dorpen namelijk; Schalsum, Peins, Ried, Minnsertsga, Sint Jacobiparochie, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Vrouwbuurstermolen, Hijum en Bartlehiem. Onderweg krijgt men in verschillende dorpen eten, fruit of drinken aangeboden. In Dokkum, de meest noordelijke stad van Nederland is de finish bij het stadhuis aan de Suupmarkt. Hier wordt gespeeld door een muziekcorps. De elfde stad is nu bereikt. De organisatie heeft alles weer perfect geregeld.

Zaterdag, 27 kilometer te gaan

Laatste stukje om de kring rond te maken: Dokkum - Leeuwarden.

Men komt door de dorpen Damwoude, Rinsumageest, Aldtsjerk, Oentsjerk, Gytsjerk en Lekkum. Onderweg is er een keer een brug, waarvan de wanden aan de waterkant zijn versierd met tegeltjes, waarop het portret van deelnemers welke ooit de elfstedentocht hebben geschaatst. Al deze tegeltjes samen beelden een groep schaatsers uit. In de verte kan men Leeuwarden zien liggen. De rand van deze stad bereikt loopt men verder volgens de route richting De Harmonie waar de wandelaars feestelijk verwelkomd worden.

Tenslotte

Het is een feest om deze tocht te lopen. Onderweg is er regelmatig muziek en in de dorpen wordt men aangemoedigd. De Friese steden zijn prachtig, maar om ze te beschrijven zou dit stuk te lang worden.

Dit jaar (2011) is de 65 ste Elfstedenwandeltocht van 31 mei tot en met 4 juni.