Een taxatie en de verzekering

Taxatie voor de verzekering

taxatie

Een taxatie is een waardebepaling van voorwerpen. Dat kan van alles zijn: meubelen, schilderijen, juwelen, dieren, auto’s enzovoort. De resultaten van een dergelijke waardebepaling worden vastgelegd in een taxatierapport. Dan heb je in elk geval iets op papier want taxaties kunnen ook mondeling gebeuren. Meestal laat men iets taxeren voor de verzekering. Hoe zit dat?

Een appel is geen peer!

♦ In een taxatierapport kan de waarde van iets op velerlei manieren worden vastgelegd. Klinkt misschien eigenaardig maar uw juwelen hebben, of kunnen althans, verschillende waarden hebben! Denk hierbij aan de marktwaarde, de verkoopwaarde of de handelswaarde. Allemaal verschillende begrippen, afhankelijk van wat u met uw gouden uurwerk van plan bent. Gaat u ermee naar een pandjeshuis? Wat heeft u ervoor betaald bij de juwelier? Wilt u het openbaar laten veilen? En natuurlijk: is uw gouden uurwerk ècht van goud?

♦ Een tip in dit verband: de veilingwaarde van de meeste voorwerpen vertegenwoordigt ongeveer de helft(!) van de vervangingswaarde bij bijvoorbeeld een drama als een woningbrand.

♦ Welk is dan de link met uw verzekering? Stel u laat de waarde van uw kostbaarste bezittingen bepalen op basis van de prijs die u (eventueel) zou krijgen bij een veiling. Op basis van deze waarden, sluit u een verzekering af. Stel vervolgens dat deze spullen worden gestolen uit uw huis: de schade-uitkering die u dan ontvangt zal nooit toereikend zijn om dezelfde of vergelijkbare voorwerpen opnieuw aan te schaffen. Dat is dus niet de goede manier om de waarde van uw dierbaarste en kostbaarste inboedel te laten taxeren. De verzekerde som ofwel de vervangingswaarde moet dus zo juist mogelijk worden vastgesteld.

Goede en slechte taxatierapporten

Meestal komt het waardeprobleem aan de orde als u een verzekering wilt afsluiten en de verzekeringsmaatschappij is niet bereid uw duurste spullen in de ‘gewone’ inboedelverzekering op te nemen. Het gevolg is dan dat de verzekering een aparte kostbaarhedenverzekering eist en een taxatierapport.

► Wat is voor een verzekeringsmaatschappij een ‘kostbaarheid’?

Dit is redelijk goed bepaald in de wet: alles wat niet tot een normale, reguliere huisraad hoort, is een kostbaarheid. Enkele voorbeelden: waardevolle schilderijen, juwelen, zilveren voorwerpen, verzamelingen, muziekinstrumenten, beelden, antieke voorwerpen en dergelijke. Kortom: alles wat niet zo maar iedereen in huis heeft!

► Voorbeeld van een slecht taxatierapport: een olieverfschilderij ter waarde van € 20.000, een kristallen vaas t.w.v. € 1.500 en een Luikse antieke kast t.w.v. € 3.000. Zulk document zal meer dan waarschijnlijk niet worden aanvaard door de verzekering want het moet veel gedetailleerder!

► Een goede taxatie vermeldt:

 • de naam van de kunstenaar,
 • of een schilderij/boek gesigneerd is of niet,
 • de afmetingen en staat van schilderijen (eventuele beschadigingen),
 • het vermoedelijke jaartal van vazen en kasten,
 • de kleuren en afmetingen van uw vaas enz…

► Wat moet er in elk geval instaan?

 1. Een gedetailleerde omschrijving van de voorwerpen,
 2. De taxatiegrondslag: dit is de ‘vervangingswaarde’ zoals bedoeld in art 7:960 BW (Burgerlijk Wetboek);
 3. Het adres waar de voorwerpen zich bevinden;
 4. (eventueel) foto’s van de voorwerpen;
 5. De datum waarop de voorwerpen getaxeerd zijn;
 6. Naam en adres van de taxateur, datum waarop en de instantie (Rechtbank of Kamer van Koophandel) waardoor hij/zij werd beëdigd,
 7.  Registratienummer van de taxateur in het TMV Register van Makelaars en Taxateurs,
 8.  Bewijs van gecertificeerde vakbekwaamheid (Europese Norm EN 45013 die in de toekomst de beëdiging gaat vervangen). Waarom? Omdat de titel van bescherming van de titel ‘beëdigd taxateur’ inmiddels is vervallen!

► Waar vind ik een goede taxateur? Er is een federatie van gecertificeerde RegisterMakelaars en RegisterTaxateurs.

Link

Register van Makelaars en Taxateurs