Wat is de jaaropgave

Inleiding

Ieder jaar ontvangt u een jaaropgave van uw werkgever. Welke informatie kunt u uit de jaaropgave halen en wat kunt u ermee?  

De jaaropgave

De jaaropgave is een formulier dat u eens per jaar ontvangt van uw werkgever waarop aangegeven staat welke bedragen zijn uitbetaald en welke bedragen zijn ingehouden.  

Welke gegevens staan er in de jaaropgave

De jaaropgave geeft een overzicht van de loongegevens van een heel jaar. Details als loonheffing en arbeidskorting worden vermeld op dit formulier. Dit formulier wordt daarom vaak gebruikt bij het invullen van de belastingaangifte.

  • Betreffende jaar
  • Het volledige brutoloon dat u heeft verdiend (fiscaal loon)
  • Bedrag aan loonheffing
  • Verrekende arbeidskorting
  • Onbelaste vergoedingen, zoals een reiskostenvergoeding
  • De ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet

 

Wat kunt u met de jaaropgave

De jaaropgave wordt vaak gebruikt bij de belastingaangifte. U kunt de exacte waardes overnemen. De jaaropgaves kunnen ook handig zijn bij het verkrijgen van een hypotheek. U geeft hiermee de geldverstrekker een goed beeld van uw inkomsten.   

Ik ben mijn jaaropgave kwijt, wat nu?

Indien u uw jaaropgave niet kunt vinden of nooit ontvangen heeft, dan is dit geen ramp. Het is vrij eenvoudig om de gegevens opnieuw te krijgen of zelf op te zoeken. De meest voor de hand liggende manier is om de werkgever te verzoeken om een nieuwe jaaropgave toe te sturen. Alle gegevens op de jaaropgave komen ook terug op uw laatste loonstrook, meestal die van december. Bij de cumulatieve gegevens staat alle informatie welke ook op de jaaropgave staan. (loon voor loonheffing, loonheffing en arbeidskorting)

U kunt ook de belastingdienst bellen voor een IB-60 formulier. Meestal heeft u binnen 10 dagen het IB-60 formulier thuis. Op dit formulier staan ook uw inkomensgegevens.

Uitleg onderdelen van de jaaropgave

Loon: Het loon vermeld op de jaaropgave is het fiscale loon, dus loon voor loonheffing.

Ingehouden loonbelasting/ premie vv (volksverzekeringen): Beide belastingen worden in één bedrag ingehouden op het fiscale loon. Onder volksverzekeringen vallen:

  • AOW (Algemene ouderdomswet)
  • ANW (Algemene nabestaandenwet)
  • WBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten)

Volkverzekeringen zijn, zoals de naam al zegt, verzekeringen voor het volk. Iedereen is dus verplicht om af te dragen aan deze verzekeringen. U heeft onder voorwaarden ook altijd recht op deze verzekeringen.

Ingehouden loonbelasting/ premie volksverzekeringen: Beide belastingen worden in één bedrag ingehouden op het fiscale loon.

Loonheffingskorting: Indien er sprake is van een loonheffingskorting dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op de ingehouden loonbelasting. De loonheffingskorting bestaat uit: de algemene heffingskorting en, als u daar recht op hebt, de arbeidskorting, de (aanvullende) ouderenkorting of de jonggehandicaptenkorting.

Arbeidskorting: De arbeidskorting is een loonheffingskorting waar u recht op kunt hebben.

Verdwijnt de jaaropgave?

Als het aan staatssecretaris De Jager van financiën ligt, zal de jaaropgave op termijn verdwijnen. Volgens De Jager stamt de jaaropgave nog uit het tijdperk dat een werkgever de verplichting heeft voor het sturen van een jaaropgave zodat de werknemer kan voldoen aan zijn verplichting voor het correct doorgeven van zijn jaarloongegevens in de aangifte inkomstenbelasting. Nu de belastingdienst zelf vooraf de aangiften gaat invullen en de burger alleen nog maar hoeft te controleren, vervalt het nut van de jaaropgave. De gegevens staan immers ook bij de cummulatieven op de salarisstrook. De Jager verwacht hiermee een administratieve lastenverplichting voor de werkgevers van meer dan 18 miljoen op jaarbasis.