Hoe zit het met de verwijderingsbijdrage

Hoe zit het met de verwijderingsbijdrage

Een vraag die terecht gesteld wordt de laatste tijd hoe zit het nu met de verwijderingsbijdrage. Geruchten over afschaffen en of opschorten van de verwijderingsbijdrage doen de ronde. In Nederland wordt de verwijderingsbijdrage volgend jaar gedeeltelijk afgeschaft. Op sommige producten, zoals groot witgoed, blijft de verwijderingsbijdrage bestaan tot 2013.

De verwijderingsbijdrage

Vanaf 1 januari 1999 wordt er in Nederland bij aankopen van electrische of electronische producten een verwijderingsbijdrage in rekening gebrackt. Met deze verwijderingsbijdrage wordt het inzamelen en milieuvriendelijk recyclen van oude producten betaald. Bij de aankoop van een product wordt er bovenop de winkelprijs een vast bedrag gerekend aan verwijderingsbijdrage. Deze bijdrage wordt bepaald door de producenten en importeurs.

Inleveren van oude producten

Als u een nieuw product koopt, wilt u vaak uw oude product wegdoen. Het bedrijf waar u het nieuwe product aanschaft, is verplicht uw oude product in te nemen als u dat wenst. Deze regeling is staat los van de verwijderingsbijdrage en zorgt ervoor dat oude producten niet bij het grofvuil komen maar gerecycled kunnen worden. Niet ieder bedrijf zit er op te wachten uw oude producten mee te nemen. Ze zijn dit echter wel verplicht en worden er ook voor betaald uit de pot van de verwijderingsbijdrage. Als u bij aanschaf van uw nieuwe wasmachine de oude wilt laten meenemen, neem dan geen genoegen met een nee van de leverancier. U kunt in plaats van het product mee te geven aan de leverancier dit ook inleveren bij de afvalbrengstations in uw gemeente. Via de afvalbrengstations worden producten ook op een milieuvriendelijke manier gerecycled. Breng uw oude producten wel weg en gooi deze niet in de grijze container dan worden ze niet gerecycled maar vaak verbrand in de verbrandingsovens waardoor milieuschade kan ontstaan. Tevens gaan op deze manier waardevolle grondstoffen verloren.

Afschaffen verwijderingsbijdrage

Recentelijk is de verwijderingsbijdrage weer in het nieuws gekomen. De financiële reserves van de verwijderingsbijdrage lopen op tot 300 miljoen euro volgens de Raad van de Detailhandel. De stichting NVMP die deze verwijderingsbijdrage beheert, houdt het zelf op 220 miljoen. Met dit bedrag kan de verwerking van electronische apparatuur nog voor jaren worden betaald en daarom pleit de detailhandel voor afschaffen. In navolging van de detailhandel heeft de politiek dit thema opgepakt en pleiten ook diverse partijen in de Tweede Kamer voor afschaffing van de verwijderingsbijdrage.

Op 23 maart 2010 heeft minister Tineke Huizinga besloten deze verwijderingsbijdrage per 2011 af te schaffen, mede wegens de reserves. Voor groot witgoed zal de verwijderingsbijdrage pas in 2013 worden afgeschafd. De huidige reserves zijn voldoende op de recycling van producten voor de komende jaren te waarborgen.

Toekomst verwijderingsbijdrage

Of dit een overwinning van de detailhandel is, valt nog te betwijfelen. Volgens europese wetgeving mag er vanaf 2011 in de lidstaten geen verwijderingsbijdrage meer worden geheven over producten. Voor groot witgoed geldt dit vanaf 2013. Op dit moment wordt de wetgeving echter weer aangepast waardoor onzeker is of de verwijderingsbijdrage in de toekomst nog zal terugkeren. Vooralsnog zal deze echter per 2011 worden afgeschaft.

Verdere informatie over verwijderingsbijdrage

Informatie ministerie van VROM

Kijk voor meer informatie op de NVMP-jaarsite 2009: een jaarverslag op internet dat met korte filmanimaties een beeld geeft van de werkwijze van de NVMP en de behaalde resultaten op het gebied van inzameling en recycling. Per onderwerp is een overzichtelijk document te downloaden met nadere informatie. De jaarsite staat op:

Jaarsite 2009 NVMP