Hoe kan ik het voorschotbedrag of aanbetaling terug vragen bij product aankoop

Stel u hebt twee zitbanken gekocht en bij aflevering is er in uw ogen kleurverschil tussen beide banken. Stel u hebt al een aanbetaling gedaan. U stuurt de banken terug, maar uw aanbetaling wordt niet terug gestort. De ondernemer erkent uw klacht niet. Wat kan u doen? Het antwoord vindt u hieronder. Let op: voor het woord zitbank kan u ook andere producten lezen, zoals schoenen, truien, kasten, en nog veel meer.

Huidige juridische situatie

Het lijkt erop dat er een patstelling is ontstaan tussen u en de leverancier van uw zitbank. U denkt dat er een kleurverschil was tussen de geleverde banken. De verkoper wijst die claim af. Kan u uw claim ondersteunen met bewijzen dat er kleurverschil was, bijvoorbeeld door middel van een of meer foto's? Dat maakt uw zaak sterker. Bijvoorbeeld bij een contra-expertise door deskundigen. Was het kleurverschil voor u een reden om prijsvermindering te vragen? Hebt u dat met de verkoper besproken? Wellicht leidt die stap naar een oplossing.

Eis juridisch onderbouwen

U eist uw voorschot bedrag terug. Dat is begrijpelijk. Het lijkt erop dat een kantonrechter uw eis in dit stadium zal afwijzen. U moet de ondernemer daarvoor namelijk eerst de gelegenheid geven de fout te herstellen of een andere oplossing aan te dragen. Indien dat niet gebeurt, kan u ontbinding van de koopovereenkomst eisen. En daarmee kan u dan uw voorschotbedrag terug krijgen.

Juridisch advies

Een eerste stap om uw voorschotbedrag terug te krijgen, is het schriftelijk verzoek tot nakoming van de koopovereenkomst. Indien nakoming niet kan, kan u verzoeken de koopovereenkomst te ontbinden. Het is raadzaam dit verzoek schriftelijk en aangetekend naar de winkelier of ondernemer te versturen. De meeste mensen hebben regelmatig telefonisch contact met de bedrijf. Het advies is voornamelijk schriftelijk te communiceren met de verkopende partij. Daarmee verzamelt u meer bewijsmateriaal. Het is van belang dat u alle schriftelijke bewijzen goed bewaart. Die hebt u nodig zodra het bedrijf blijft weigeren mee te werken aan een goede oplossing.

Indien de ondernemer niet mee werkt aan een oplossing, hebt u verschillende keuzes: u kan uw vordering inclusief alle bewijzen aan een gerechtsdeurwaarder uit handen geven. De zal namens u trachten uw geld terug te krijgen. Uiteraard staat de stap naar het kantongerecht u ook vrij. Beide procedures zijn in normale gevallen echter niet kosteloos. De kosten kunnen voor u behoorlijk oplopen. Ook indien u in het gelijk wordt gesteld, is het nog maar de vraag of u dat (extra) geld ooit terug ziet. Van een 'kale kip' kan je immers niet plukken.

Faillissement voorkomen

Stel dat het bedrijf op moment uw aanbetaling niet kan of wil terug betalen. Is er een reden om aan te nemen dat uw leverancier binnenkort failliet zal gaan? Houd er rekening mee dat een mogelijk faillissement veelal niet in uw voordeel zal uitvallen, want:

  • Ten eerste duurt de afwikkeling van faillissementen vaak lang.
  • Ten Tweede is de Belastingdienst vaak de partij die als eerste haar geld terug krijgt.

Surseance van betaling

Het is ook mogelijk dat het bedrijf zelf surseance van betaling gaat aanvragen. Daarmee wordt een verzoek bij de rechtbank ingediend omdat het bedrijf niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.

Faillissement aanvragen

Wellicht leest u slechte recensies leest op het internet over dit bedrijf. Indien u meerdere mensen kent die nog geld krijgen van dit bedrijf, kan u uw krachten bundelen en gezamenlijk het faillissement aanvragen. Daarmee wordt voorkomen er er meer gedupeerden komen.

Er zijn dus nog verschillende mogelijkheden. Verschillende wegen die 'naar Rome leiden'. Welke keuze u ook maakt vaak is het verstandig juridisch advies te vragen aan een advocaat of jurist.