Stilzwijgende verlenging van abonnementen per 1 december 2011 passé

Inleiding

Een bron van ergernis bij veel consumenten is het feit dat een afgesloten abonnement bij niet tijdige opzegging, stilzwijgend verlengd wordt. Denk bijvoorbeeld maar aan het abonnement van je gsm of dat van de televisie. Meestal worden de overeenkomsten getekend en de beruchte kleine lettertjes niet of nauwelijks gelezen. Pas op het moment dat men van aanbieder wil veranderen gaat men dan op zoek naar de opzegging- en ontbindingsclausules, waarbij men dan vaak tot de ontdekking komt dat men te laat is en men nog voor een meestal lange periode gebonden is aan het contract.

Toename aantal abonnementen

Gezien de toename van het aantal abonnementen in de Nederlandse huishoudens dreigt er een situatie te ontstaan, waarbij men het overzicht kwijt raakt. Een van de meest voorkomende valkuilen, waardoor consumenten in de schuldsanering terecht kunnen komen, en waaraan schuldhulpverleners hun handen vol hebben om hun cliënten hiervan te bevrijden.

In een dergelijke situatie is de consument ten opzichte van de verkoper in een slechtere positie, daarom is in een dergelijk geval overheidsingrijpen nodig om de consument (beter) te beschermen. Op dat gebied zijn er in Nederland alle wettelijke regels samengevoegd, die bekend staan onder consumentenkoop. Echter op het gebied van de abonnementen was er nog onvoldoende bescherming, daarom is dit hiaat nu opgevuld, en gaat met ingang van 1 december 2011 een nieuwe regeling in werking met betrekking tot de stilzwijgende verlengingen.

In Nederland hebbende we daarnaast te maken met de zogenaamde eerbiedigende werking, dat houdt kort gezegd in dat de bestaande contacten worden geëerbiedigd (zij blijven tot 1 december 2012 van kracht). Voor nieuw af te sluiten contracten vanaf 1 december 2011 geldt echter de nieuwe regeling.

Stilzwijgende verlenging

Dit is goed nieuws voor alle abonnementenhouders, maar dit betekent niet dat u alle abonnementen kunt opzeggen en hierdoor eerder dan de oorspronkelijk overeengekomen termijn van het contract wordt ontheven. De regeling heeft betrekking op de zogenaamde stilzwijgende verlenging, die in de algemene voorwaarden is opgenomen. Hebt u een contract afgesloten voor de duur van twee jaren, dan dient u deze periode ook vol te maken. Alleen indien de stilzwijgende verlenging na deze periode van kracht zou zijn, dan is deze door de wetswijziging nu niet meer rechtsgeldig en bent u van het contract na de periode van twee jaar verlost.

Nieuwe regeling

Waar moet u op letten:

  • U sluit een contract vóór 1 december 2011, dan is de bestaande regeling nog van kracht en dient u tijdig het abonnement op te zeggen, vergeet u dit, dan kunt u pas vanaf 1 december 2012 een beroep doen op de nieuwe regeling;
  • U sluit een contract nà 1 december 2011, u valt onder de nieuwe regeling, stilzwijgende verlenging van het contract is niet meer mogelijk;
  • Als opzeggingstermijn geldt een periode van 1 maand, andere opzeggingstermijnen mogen niet gehanteerd worden;
  • Bent u de overeenkomst op schriftelijke of elektronische wijze overeengekomen, dan kunt u deze op dezelfde wijze ook weer opzeggen.

Conclusie

In het kader van de consumentenbescherming is dit weer een stap vooruit. Aangezien de afgelopen jaren een forse toename te zien gaf van allerlei abonnementen, en de consument daardoor het overzicht dreigde kwijt te raken. Controleert u zelf thuis hoeveel abonnementen u hebt, het zijn er altijd meer als u denkt.