Auto en Milieu

De impact van de auto op ons milieu

Er is het laatste decenium veel te doen over de impact die koolstofdioxide (CO2) speelt bij de opwarming van onze aarde ("global warming").

Hoewel volgens sommige wetenschappers de precieze relatie tussen de uitstoot van zogeheten broeikasgassen en het geleidelijk warmer worden van onze planeet nog niet met 100% zekerheid vaststaat (en er zelfs mensen zijn die beweren dat er van global warming helemaal geen sprake is), lijkt de algemene consensus toch te zijn dat koolstofdioxide daarbij wel degelijk een grote rol speelt. We zouden er daarom met zijn allen verstandig aan doen om, al is het maar voor de zekerheid, de uitstoot van koolstofdioxide met ons allen zoveel mogelijk te beperken.

Koolstofdioxide

Koolstofdioxide ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen als kolen, olie of aardgas; het gas komt onder andere vrij bij de opwekking van elektriciteit in traditionele centrales, maar ook bij het rijden in onze heilige koe:

DE AUTO.

Elektrische auto's

Daarom wordt op dit moment druk gesleuteld aan auto's die minder belastend zijn voor het milieu: elektrische en hybride auto's. Het zal echter nog wel een hele tijd duren voordat deze nieuwe auto's betaalbaar zijn voor de gewoon mens, en bovendien is er een complete infrastructuur nodig voordat ze op grote schaal gebruikt kunnen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan oplaadstations voor de accu's, ter aanvulling of vervanging van de huidige benzinestations).

Voor het zover is, zijn er diverse dingen die we kunnen doen om de milieubelasting door onze traditionele auto's enigszins te beperken.

Mogelijke maatregelen

Zo zouden collega's die bij elkaar in de buurt wonen bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van carpooling: dat spaart niet alleen kosten voor iedereen die "mee-carpoolt", maar beperkt ook de uitstoot van milieuvervuilende stoffen, en het is waarschijnlijk nog veel gezelliger ook (je kan immers zelf de mensen bepalen wie met wie je mee kan rijden, of wie met jou mee kunnen rijd)!

Een andere maatregel waarmee veel een grote vermindering in uitlaadgassen kan worden geboekt, is het aanpassen van onze rijstijl: met "het nieuwe rijden", wat beginnende rijders tegenwoordig ook leren, kan ongeveer zo'n tien procent brandstof worden bespaard.

Ook het regelmatig (laten) onderhouden van de auto kan er toe bijdragen dat het milieu minder belast wordt. Ook bijvoorbeeld het controleren van de banden, of er nog genoeg lucht in zit.

Tenslotte kan veel winst geboekt worden door er bij de aanschaf van een nieuwe auto op te letten hoe zuinig deze is. Auto's die een energielabel A of B hebben belasten het milieu het minst.

Overheid

De aanschaf en het gebruik van milieuvriendelijkere auto's wordt door de overheid op verschillende manieren gestimuleerd.Zo is de jaarlijkse fiscale bijtelling voor een "auto van de zaak" met lage kooldioxide-uitstoot slechts 14% (tegenover 25% voor een "gewone" auto). Zuinige auto's krijgen bovendien een "milieukorting" op de BPM die afhankelijk is van hun energielabel. Bij een hybride auto met energielabel A bedraagt die korting maarliefst 6.400 euro!

Toch blijft de aanschaf van dergelijke auto's op dit moment relatief duur, ookal verdient de koper de meerkosten uiteindelijk weer terug door een lager brandstofverbruik. Wie geld lenen moet voor de aanschaf van een milieuvriendelijker auto, dient er wel rekening mee te houden dat dat een extra financieel offer met zich mee brengt (temeer daar de rentelasten voor particulieren niet van de belasting aftrekbaar zijn). Maar is deze verantwoorde keuze voor een beter klimaat, voor ons en de volgende generaties, die paar euro extra niet waard?