Pensioenregister, wat is het

Pensioenregister

Goed nieuws voor de burger: vanaf een januari 2011 moet het Pensioenregister actief zijn. Dan kunt u via internet uw pensioentoestand raadplegen, met name hoeveel AOW en aanvullend pensioen u heeft opgebouwd. Tegen die tijd is er nog heel veel werk aan de winkel om alle databanken met pensioengegevens aan elkaar te koppelen of om alle informatie in de centrale databank van het toekomstige Pensioenregister aan te leveren. Daarom is er voor deze voorbereidende fase een jaar uitgetrokken.

Pensioenregister en uw stand van zaken

Deze wetswijziging van de huidige pensioenwet (2010) bepaalt dat Pensioenfondsen en -verzekeraars een Pensioenregister moeten organiseren. Ze krijgen hiervoor de tijd tot uiterlijk 31 december 2010. De Sociale Verzekeringsbank(SVB) moet in dit register zorgen voor de aanvoer van de AOW gegevens. De overige informatie komt dus van de pensioenfondsen/verzekeraars.

Wat is het Pensioenregister?

  • Het Pensioenregister ontstond in 2006. De bedoeling was (en is) dat iedere burger via één centrale registratie een (gratis) totaaloverzicht ter beschikking krijgt waarop alle opgebouwde pensioenaanspraken en toekomstige rechten én van de aanspraken in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW), compleet met vermelding van de pensioenfondsen en hun informatie.
  • Ter herinnering: de informatie over de AOW (inclusief de Anw, het partnerpensioen en collectieve pensioenregelingen) worden ook ‘eerste en tweede pijler’ genoemd.
  • En de derde pijler? Uw individuele regeling(en) die u zelf treft in uw pensioenopbouw is de derde pijler. Voorlopig wordt deze informatie nog niet opgenomen in het Pensioenregister, althans niet per 1 januari 2011. Dit neemt niet weg dat deze mogelijkheid in de toekomst niet zal/kan worden uitgebreid.

Gunstige ontwikkeling!

Uiteraard is dit initiatief toe te juichen. In onze huidige maatschappij is van werkgever wisselen schering en inslag. Een levenlange loopbaan bij dezelfde baas kan niet meer of willen we niet meer. Daardoor wordt de carrière van de werknemers een ingewikkelde, administratieve puzzel. Met het Pensioenregister, het idee is overgenomen van Zweden en Denemarken, zijn deze zorgen dus verleden tijd. In België kan vanaf 2010 iedereen die de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, een pensioenoverzicht opvragen. Het is zelfs de bedoeling dat je het automatisch krijgt toegestuurd (te vergelijken met het UPO).

Hoe raadplegen?

Toegang tot dit Pensioenregister krijgt u met uw burgerservicenummer (BSN) en DigiD(=de digitale handtekening voor overheidszaken). Voorlopig hoeft u zich nog geen zorgen te maken: er komt een uitgebreide voorlichtings-campagne zodra dit nieuwe Pensioenregister ingevoerd wordt.

De privacy is gewaarborgd: alleen de verzekerde zelf kan zijn gegevens raadplegen.

Bekend probleem herhaalt zich: Nederlanders die in het buitenland wonen en Belgische grensarbeiders (bijvoorbeeld) kunnen geen DigiD aanvragen, althans nu nog steeds niet, en kunnen dus het pensioenregister niet raadplegen. Deze groep is te klein (waarschijnlijk) om in deze gigantische electronische database-operatie een uitzondering in te bouwen zodat ook deze burgers een blik op hun toekomstig pensioen kunnen werpen.

Niet eens met je overzicht?

Wat als je het niet eens bent met je UPO of je overzicht in het Pensioenregister?

  1. Voor een geschil op het gebied van AOW en/of Anw: neem eerst contact op met de SVB. Brengt dit geen oplossing dan kun je een bezwaarschrift indienen, liefst aangetekend. Brengt dit nog geen soelaas dan kun je nog naar de rechter stappen.
  2. Voor een geschil over je pensioenregeling: probeer dan eerst via de klachtencommissie van de pensioenuitvoerder (indien die er is). De volgende mogelijkheid is de Ombudsman Pensioenen, Kifid of de Commissie gelijke behandeling, en de volgende stap kan de rechter zijn.