Tips voor premievrij pensioen regelen

Premievrij pensioen

Onder een premievrij pensioen wordt verstaan dat de werkgever alle premies voor het pensioen van de werknemer betaalt. Een premievrij pensioen kan je waarschijnlijk het eenvoudigste als volgt regelen:

 • zorg dat je als werknemer veel geld verdient voor een werkgever
 • start als werkgever een pensioen BV

Geld verdienen als werknemer

Een premievrij pensioen is zeer aantrekkelijke regeling voor een medewerker. Deze beloning is een vorm van salaris, waarbij een belastingvoordeel is te behalen voor de werknemer en de werkgever. De medewerker betaalt minder inkomstenbelasting, want het salaris wordt niet verhoogd. Voor de werkgever kan dit aantrekkelijk zijn omdat over een hoger salaris ook meer sociale lasten en premies moeten worden betaald. Bij een premievrij pensioen betaalt de werkgever voornamelijk een hogere pensioenpremie. Een werkgever zal niet gauw een premievrij pensioen aanbieden. Dit zal de werkgevers slechts doen voor die medewerkers die uitzonderlijk goed presteren binnen de organisatie en veel geld verdienen voor het bedrijf of de onderneming.

Pensioen in eigen beheer

Voor werkgevers is het mogelijk een eigen pensioen bv te starten. Dit is verre weg de meest eenvoudige vorm om een premie vrij pensioen op te bouwen. Hoe? Dat antwoord vind je hieronder! Eerst geven we meer inzicht in inkomensopbouw.

Inkomens opbouw

Bij de salaris onderhandelingen kijken zowel werknemers als werkgevers veelal vooral naar het netto inkomen.

Het netto inkomen

Het netto inkomen is het geld dat door de werkgever elke maand wordt betaald op de bankrekening van de werknemer. Daarbij komt vaak nog een eindejaarsuitkering. Een eindejaarsuitkering is soms een bonus, soms een winstverdeling. In de meeste gevallen zal dit een maandsalaris bedragen. Op jaarbasis werd iemand 12 maanden salaris uitbetaald. De eindejaarsuitkering is een extra maand in datzelfde jaar en wordt daarom ook wel de 13e maand genoemd. De eindejaarsuitkering wordt door veel medewerkers gezien als een vast onderdeel van het salaris. Toch is het mogelijk dat een werkgever de 13e maand in een bepaald jaar niet uit kan keren. Bijvoorbeeld omdat er geen bonussen zijn te verdelen. Of omdat er geen winst is, dus kan er ook geen sprake zijn van winstdeling.

Het bruto inkomen

De werkgevers zal bij salaris onderhandelingen altijd ook kijken naar het bruto-inkomen. Het bruto-inkomen is bijna altijd hoger dan het netto inkomen. De werkgever krijgt immers ook nog te maken met allerlei extra salariskosten zoals:

 • sociale lasten
 • sociale premies
 • pensioenpremies
 • verzekeringen tegen verzuim
 • verzekeringen tegen ziekte
 • gevarentoeslag
 • onregelmatigheidstoeslag
 • en meer

Het is mogelijk dat het bruto-inkomen wel twee keer zoveel bedraagt als het netto inkomen. Als een werknemer € 100 netto salaris wil verdienen, dan kost in bovenstaande rekenvoorbeeld deze werknemer wel € 200 voor de werkgever. Het is dan ook niet vreemd dat een werkgever zal trachten de lonen en salarissen zo laag mogelijk te houden.

Pensioen advies

Bij het opbouwen van een premievrij pensioen zijn al met al weinig keuze mogelijkheden.

 • Ten eerste: niet elke medewerker verdient veel geld voor de werkgever.
 • Ten tweede: niet iedereen is werkgever en (dus) in staat zelf een pensioen BV te starten.


Het hangt dus veelal af van jouw persoonlijke situatie. Laat je daarom goed voorlichten. Echter, goed pensioen advies is niet goedkoop. Een goed adviseur zal u waarschijnlijk voor afmelden welk uurtarief hij of zij in rekening zal brengen. Dat is interessant voor u, want u betaalt daardoor niet elke maand een klein beetje voor het advies van deze adviseur. Dat was tot voor kort wel gebruikelijk. Hiermee wordt het provisiestelsel bedoeld, zoals dat vele jaren in Nederland gebruikelijk was.

Een goed financieel adviseur kan u een goed advies over uw pensioen verstrekken. Vraag vooraf offertes bij verschillende pensioenadviseurs, want ook deze tarieven kunnen onderling behoorlijk verschillen.

Pensioen vergelijken

De financieel adviseur kan u helpen uw financiën inzichtelijk te krijgen. Ook kan uw financieel adviseur u helpen bij het vergelijken van pensioenen van verschillende aanbieders. Er zijn meer pensioen aanbieders actief in de markt dan je zou denken. De financiële belangen voor u en deze maatschappijen zijn groot. En de voorspelde rendementen kunnen voor u (!) enorm variëren.