Bestaat er altijd recht op partnerpensioen

Stel je voor: je hebt een leuke baan en jouw werkgever verzorgt jouw pensioen. Stel je voor dat je deze baan hebt gevonden op het moment dat je geen relatie had. Het arbeidscontract is opgesteld op basis van het feit dat jij niet getrouwd was (of een relatie had). Stel je voor dat je op enig moment een relatie krijgt.

Pensioen opbouwen met jouw relatie

Je krijgt een relatie met een natuurlijke persoon waarmee jij in de privésfeer veel omgaat. Stel je voor dat deze relatie erg goed gaat. Jullie gaan samen nadenken over de nabije financiële toekomst, en ook over de financiële toekomst na je 65e levensjaar: het pensioen. Hieronder vind je enkele antwoorden op vragen rondom het partnerpensioen.

Getrouwd zijn en het pensioen

Ben je getrouwd? En heeft jouw partner een baan? Dan zal jouw partner bij deze baan zeer waarschijnlijk het recht op pensioen opbouwen. Het recht op pensioen betekent dat er na de pensionering een maandelijks bedrag aan geld zal worden uitgekeerd. Het is een recht op pensioen. Mocht het pensioenfonds failliet gaan dan zijn die rechten waardeloos. Deze mogelijkheid wordt hieronder verder niet besproken, want de meeste mensen houden geen rekening met dit scenario. Een werkgever is niet verplicht een partnerpensioen aan te bieden.

Rechten bij pensioen aanspraken

Welke rechten heeft een getrouwd stel over het opgebouwde pensioen van een van de echtgenoten? Indien jij getrouwd bent, zal het opgebouwde pensioen van jouw partner bij jou terechtkomen indien jouw partner is overleden. Voor dit recht kan je een verzekering afsluiten. Ook is het verstandig deze afspraken vast te laten leggen een huwelijks overeenkomst.

Ongehuwd samenwonenden

Voor mensen die ongehuwd samenwonen gelden iets andere regels rond om pensioen aanspraken. Indien jij aanspraak wilt maken op de erfanis van jouw partner zal je dit schriftelijk vast moeten leggen. Daarmee kan jij bewijzen dat jij recht op of de pensioenaanspraken van een overleden persoon. Geen leuk onderwerp om te bespreken, wel een belangrijk onderwerp. Wil jij goede afspraken over de tijd na het pensioen maken, terwijl jij ongehuwd samenwoont? Laat het dan een samenlevingsovereenkomst opstellen door een notaris. Ook voor ongehuwd samenwonenden geldt: een werkgever is niet verplicht partnerpensioen aan te bieden.

Partnerpensioen ongehuwd samenwonenden

Stel je voor dat jouw werkgever wel bereid is een partnerpensioen aan te bieden. Hoe ziet dit partnerpensioen en dan uit? En wat zijn de voordelen van de partnerpensioen? Het grote voordeel van het opbouwen van partnerpensioen is dat jij en je partner extra geld sparen voor je oude dag. Hoe het partnerpensioen er precies uit die hangt af van de wensen van de werknemer, en de eisen van de werkgever. Hieronder staan twee mogelijke uitwerkingen van het partnerpensioen. Houdt in beide gevallen in gedachten dat partners gelijk behandelt worden. Wettelijk geldt dat partners in de pensioenregeling gelijk behandeld moeten worden. Het maakt daarbij niet uit of je getrouwd bent of ongehuwd samenwonend. Voor de pensioenwet moeten partners gelijk behandeld worden. Kortom: de werkgever is niet verplicht een partnerpensioen aan te bieden. Is er eenmaal sprake van een dan geldt de hierboven genoemde verplichting tot gelijke behandeling.

Twee mogelijkheden pensioen opbouw

Op welke wijze kan iemand partnerpensioen opbouwen? Eer zijn twee belangrijke uitgangspunt:

  1. Partnerpensioen op opbouw basis
  2. Partnerpensioen op risico basis

Het is van belang dat je van tevoren goed nadenkt over deze twee uitgangspunten. De verschillen in uitwerking kunnen erg groot zijn.

Partnerpensioen op opbouw basis

Partnerpensioen op opbouw basis gaat uit van een uitkering op basis van het opgebouwde kapitaal. Het belangrijkste daarbij is het feit dat er sowieso uitgekeerd wordt, ook bij overlijden.

Partnerpensioen op risico basis

Bij het partnerpensioen partnerpensioen op risico basis, wordt alleen geld uitgekeerd bij het in leven zijn van de persoon op wiens naam het pensioen of partnerpensioen is opgebouwd.

Tot slot

Het thema Pensioen is en blijft lastige materie. Raadpleeg altijd een fiscaal of juridisch adviseur voordat u belangrijke stappen neemt. De financiële gevolgen kunnen immers erg groot zijn!