Wat is het UPO oftewel Uniform Pensioenoverzicht

UPO of Uniform Pensioen Overzicht

Sinds een januari tweeduizendennegen moeten volgens de Pensioenwet alle pensioenuitvoerders verplicht jaarlijks een pensioenoverzicht bezorgen aan de actieve deelnemers. Dit overzicht wordt Universeel Pensioen Overzicht of UPO, genoemd. Controleer of je dit overzicht inmiddels hebt ontvangen. Indien dit niet het geval is ga er dan achteraan.

 

Wat is het UPO

Universeel of Uniform, de 2 termen worden door elkaar gebruikt; in elk geval is het de bedoeling dat men jaarlijks een overzichtelijk document ontvangt waaruit de uitkeringen bij pensionering, overlijden of arbeidsongeschiktheid moet blijken.

Nieuw per 01-01-09

  • Tot nu toe had elke pensioenuitvoerder een eigen pensioenoverzicht. Dat maakte het niet gemakkelijk om pensioenoverzichten te vergelijken en op te tellen. Daarom hebben pensioenfondsen en verzekeraars de handen in elkaar geslagen om een 'standaard' pensioenoverzicht te ontwikkelen. Hierdoor krijgt de deelnemer inzicht in de huidige en toekomstige pensioensituatie. Daarnaast vindt men op het overzicht terug wat is geregeld voor nabestaanden.
  • Oorspronkelijk was door de pensioenuitvoerders afgesproken dat alle actieve deelnemers reeds in 2007 een Uniform Pensioenoverzicht zouden ontvangen. Doordat het UPO in 2007 dus nog geen wettelijke verplichting was, heeft niet iedereen reeds een overzicht ontvangen. Echter per 1 januari 2008 (voor pensioenfondsen) of per 1 januari 2009 (voor verzekeraars) moet u een Uniform Pensioenoverzicht hebben ontvangen.

Update 10/3/09: nog niet ontvangen?

Meld dit dan bij uw personeelsdienst: zij onderhouden het contact met de pensioenbeheerder van uw bedrijf. Of neem zelf rechtstreeks contact op! Ook heb ik deze week vernomen dat je in bepaalde gevallen (oude pensioenregeling of zoiets) toch maar om de 5 jaar een overzicht zou ontvangen! Klopt dat?

Links

Wat is het Pensioenregister?

Pensioen checken

Pensioenplanner