Hoe krijg ik de maximale opbrengst op mijn Levensloopregeling als ik eerder wil stoppen met werken

Denkt u er over na om een eerder te stoppen met werken?

Bijvoorbeeld omdat u met pensioen wilt en eerder wilt stoppen met werken. Of omdat u lange tijd op vakantie wilt. Dan kan u verschillende keuzes maken. U kan bijvoorbeeld uw baan opzeggen, of u kan onbetaald verlof nemen. In onderstaand artikel wordt uitgelegd hoe u maximaal rendement kan halen uit uw LevenloopRegeling.

Verlof

Stel u besluit een tijd lang onbetaald verlof te nemen. Dan zijn er verschillende vragen waar u tegenaan loopt

  • Loopt uw arbeidsovereenkomst dan gewoon door.
  • Hoe zit het met uw sociale zekerheid.
  • En hoe zit het met uw pensioen opbouw

Er zijn enkele soorten verlof geregeld door de wet.

Zorgverlof

De meest bekende vorm van zorgverlof is ouderschapsverlof. Deze vorm van verlof is zowel bedoeld voor moeders en vaders. Ook zwangerschapsverlof is bij wet geregeld. In de meeste gevallen is deze speciaal bedoeld voor moeders.

Onbetaald verlof

Er bestaat geen wettelijke regeling voor iedereen die graag Onbetaald Verlof wil opnemen. Maar de mogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Hieronder enkele voorbeelden.

Tijdsparen

Bij tijdsparen spaart u vrije uren en dagen, zoals bijvoorbeeld ATV uren, vakantie uren, overuren en overwerk dagen. Geld sparen In het geval van Geld sparen ontvangt u minder loon of salaris. Dit stukje salaris dient op een geblokkeerde rekening op uw naam te worden gestort. Voordeel van deze geblokkeerde rekening is dat bij een eventueel faillissement uw geld voor u behouden blijft. Het sparen voor een verlof leidt niet tot een lagere WW uitkering, WAO uitkering of WIA uitkering. Uw aanspraken op deze uitkeringen blijven gewoon intact.

Neemt u onbetaald verlof op, dan bent u niet verzekerd tegen ziektekosten over de dagen dat u niet werkt en niet tenminste 50% van uw loon of salaris ontvangt. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, tenzij u ziek wordt ten tijde van uw Onbetaald verlof. De ziektekosten verzekering geeft weer dekking tegen ziektekosten op de dag dat u weer begint met werken.

Levensloopregeling

Sinds 1 januari 2006 bestaat de Levensloop Regeling. Volgens deze regeling mag u op jaarbasis maximaal 12% van uw bruto jaarsalaris apart zetten voor de financiering van een langdurig verlof. Bijkomend voordeel van deze levensloopregeling is dat u over de inleg van dit stukje bruto jaarsalaris geen inkomstenbelasting betaalt. Nadeel is dat de premies voor sociale lasten en werknemersverzekeringen wel afgedragen moeten worden. De meeste banken en verzekeraars bieden de kant/en/klare spaarproducten en levensloopproducten aan.. U mag maximaal 150% van uw bruto jaarsalaris sparen. Dit staat gelijk aan 1,5 jaren verlof in opgespaarde dagen. Langer kan u er dus niet tussen uit bij uw baas.

Eerder stoppen met werken

Het opgespaarde aantal dagen mag ook worden aangewend om eerdere helemaal te stoppen. Indien u 100% van uw salaris wilt houden is dat dus 1,5 jaren voor uw 65e levensjaar, op 63,5 jaren. En als u kan rondkomen van 70% van het laatst verdiende loon, dan mag u zelfs 2,1 jaren eerder stoppen met werken, oftewel in de laatste maanden van uw 62e levensjaar. Een erg prettig vooruitzicht.

Pensioen opbouw

Houdt er wel rekening mee dat uw pensioen in Nederland bij opbouw niet wordt belast met inkomstenbelasting. Dit bevorderd een sterke kapitaalopbouw in het Nederlandse pensioen stelsel. Dit betekent echter wel dat u alsnog belasting moet betalen zodra u uw pensioen inkomen ontvangt. Het pensioentarief voor de Inkomstenbelasting voor mensen met de pensioen gerechtigde leeftijd ligt in Nederland erg laag. Eerder stoppen met werken betekent ehter dat uw pensioen wordt uitgekeerd tegen het progressieve (hoge) tarief Inkomsten belasting.

Tips en bronnen

Bovenstaande situatie hoeft niet op uw situatie van toepassing te zijn. Houdt er rekening mee dat elke situatie anders. Raadpleeg altijd een expert, voor een beslissing neemt.

Zie ook: www.belastingdienst.nl

Cursussen en training

Gelet op de complexe materie is het verstandig een financiële cursus of financiële http://www.kennisradar.nl@@training te volgen.