Tips bij lijfrenteuitkering ontvangen als partneralimentatie

Hoe kan u partneralimentatie ontvangen

Stelt u zich eens voor dat u van plan bent te gaan scheiden van uw echtgenoot of echtgenote. Stelt u zich eens voor dat u gezamenlijk een aardig kapitaal hebt opgebouwd. Het opgebouwde kapitaal kan in verschillende vormen aanwezig zijn. Een duidelijke vorm van opgebouwd kapitaal is de gezamenlijke bankrekening. Een minder duidelijke vorm van opgebouwd kapitaal is overwaarde in de koopwoning. Bij een scheiding moet dit opgebouwde kapitaal worden verdeeld tussen beide echtgenoten. Maar wat als er geen geld is om de opgebouwde waarde aan elkaar te betalen? Hieronder vindt u mogelijke antwoorden.

Echtscheidingsconvenant

Voordat de echtscheiding definitief door de kantonrechter zal worden goedgekeurd zult u een echtscheidingsconvenant moeten overleggen aan de rechter. In dit echtscheidingsconvenant staat beschreven op welke wijze de echtgenoten na ontbinden van de huwelijkse staat samen door het leven zullen gaan. In de meeste gevallen zult u ook na uw echtscheiding nog te maken krijgen met uw ex-partner. Denk bijvoorbeeld aan de gezamenlijke zorg voor kinderen.

Financiele afspraken

In het echtscheidingsconvenant moeten ook duidelijke financiële afspraken staan vermeld. De rechter wil voordat hij een uitspraak doet over de scheiding duidelijk weten dat beide echtgenoten een financieel gezonde toekomst tegemoet gaan zonder elkaar. Een van de problemen waar veel mensen die gaan scheiden mee te maken hebben is: er is geen contant geld beschikbaar. Bijvoorbeeld omdat er een onverkoopbare koopwoning is met overwaarde.

Uw geld zit vast in koopwoning

Stel dat er door verbouwingen (in het koophuis) overwaarde is opgebouwd in de gezamenlijke woning. Helaas zit het economisch tij op dit moment niet mee. Daarom is het niet mogelijk de woning op dit moment te verkopen. Of u zou moeten verkopen voor een (te) lage prijs. Een vergelijkbare situatie ontstaat zodra u aandelen zou moeten verkopen onder de (tijdelijk) lagere koers dan de aankoop waarde. U verkoopt dan zelfs met verlies. Wellicht kan u tijdelijk een http://www.goedkoopste-lening.info@@goedkope lening of overbruggingskrediet afsluiten. Bespreek dit vooraf met uw bankier.

De echtgenote blijft wonen

Een oplossing voor dit probleem is dat een van de echtgenoten in de gezamenlijke koopwoning blijft wonen. De kosten van deze woning zullen dan gedeeld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan kosten zoals:

  • hypotheekrente,
  • woningonderhoud
  • aflossing.

Een deel van deze kosten kunnen beide partners opvoeren als kosten voor alimentatie bij de Belastingdienst. Stel dat de vrouw in de woning blijft wonen. En de man betaalt de volledige hypotheekrente. De man mag de kosten van deze hypotheekrente in mindering brengen op zijn inkomen als alimentatie verplichting. De man betaalt daardoor minder inkomstenbelasting. Voor de vrouw geldt dat alimentatie wordt gezien als inkomen. De vrouw moet over de alimentatie (dus) inkomstenbelasting betalen.

Beschikbare financiële middelen

Stel u kan uw huis niet verkopen. U kan zich voorstellen dat er dan onvoldoende financiële middelen aanwezig zijn om een van beide partners uit te kopen. In zo'n situatie kan het afsluiten van de lijfrenteverzekering een oplossing bieden.

Lijfrentepolis

Recht op lijfrenteuitkeringen wil zeggen dat u in de toekomst recht hebt op periodieke uitkeringen. Anders gezegd: U hebt op regelmatige basis recht op geld. Simpel rekenvoorbeeld: Stel u stort op uw 25e levensjaar 100 euro bij een verzekeringsmaatschappij. Stel u spreekt op uw 25e af dat u na uw 65e levensjaar elke maand 5 euro wilt ontvangen. Net zo lang tot het gespaarde geld op is. Deze verzekeringsmaatschappij gaat vervolgens uw geld beleggen. Stel dat uw geld op uw 65e levensjaar door goede rendementen en rente is aangegroeid tot 200 euro. In bovengenoemd voorbeeld krijgt u na uw 65e levensjaar nog minimaal 40 maanden een toelage van 5 euro.

Periodieke uitkering bij verzekeringsmaatschappij

De hierboven genoemde lijfrente moet u onderbrengen bij een erkende verzekeringsmaatschappij, indien u in aanmerking wilt komen voor belastingaftrek in de Inkomstenbelasting.

Afkoop alimentatie

Door het afkopen van alimentatie verplichtingen worden alle verplichtingen in één keer voldaan. Met het geld kan u een nieuwe lijfrente voorziening laten opmaken. Door het afkopen van deze verplichtingen bestaat er niet langer recht op maandelijkse alimentatie.

Bestaande lijfrentepolis wijzigen

Hebt u in het verleden al gezamenlijk een lijfrente polis afgesloten? Dan kan u afspreken dat de tenaamstelling wordt gewijzigd. Dit kan veelal zonder extra belasting te betalen. Dit wordt een 'fiscaal geruisloze overgang' genoemd. Raadpleeg wel een financieel adviseur voordat u dergelijke stappen zet!

Tips voor de Belastingdienst

  • Bij de afkoop van alimentatie geldt de verplichting dat er een direct ingaande lijfrente wordt afgesloten.
  • Houdt u zich niet aan deze regel? Op zich geen probleem. Echter, u krijgt geen aftrek bij de inkomstenbelasting (IB) in Box 1. En dat is net wat de lijfrenteconstructie zo interessant maakt...

Let op

  • Voor bovengenoemde financiële regelingen voor de afkoop van alimentatie verplichtingen is het niet noodzakelijk dat u gescheiden bent. Ook indien u duurzaam gescheiden van elkaar leeft heb u mogelijkheden om een lijfrente af te sluiten. Het is dus al mogelijk over te gaan tot afkoop van alimentatieverplichtingen bij 'scheiding van tafel en bed'.
  • In bovengenoemd voorbeeld mag de man de hypotheekrente niet aftrekken als Hypotheekrente in Box 1. De woning is immers niet (meer) het hoofdverblijf van de man.

Bovengenoemde voorbeelden en tips bevatten geen concrete adviezen voor uw persoonlijke situatie. Raadpleeg een fiscaal adviseur of een financieel adviesbureau.