Hoe kan ik mijn koopsom polis oversluiten

Een koopsom polis afsluiten kan verstandig zijn voor iedereen die aanvulling zoekt op het toekomstig pensioen. Een koopsompolis vult dan de tekorten in de pensioen opbouw aan. Een tekort in pensioenopbouw komt vaak voor. Voorzichtige schattingen gaan er vanuit dat 75% van de Nederlanders een pensioen tekort heeft.

De koopsompolis is een pensioen voorziening

Een koopsom is een privé-pensioen in de vorm van een lijfrenteverzekering, waarvoor u een eenmalig bedrag inlegt. Deze koopsom kan afkomstig zijn uit een gouden handdruk regeling. Een gouden handdruk is een bedrag in contanten dat een medewerker mee krijgt bij gedwongen vertrek bij de werkgever. Voor werkgevers is het mogelijk om de stakingswinst bij verkoop van de onderneming te gebruiken voor een storting in de koopsom polis. Uiteraard zijn er ook mogelijkheden om een extra bedrag in te leggen om uw pensioen aan te vullen

Het rendement op een lijfrente verzekering

Het rendement op een lijfrente verzekering kan sterk fluctueren. Het geld dat is ingelegd wordt immers voor u belegd. Bovendien moet u aan de organisatie die uw lijfrente kapitaal probeert te vermeerderen ook een percentage van de opbrengsten afstaan.

Stel: uw lijfrente komt binnenkort vrij

Indien u nog geen 65 jaar oud bent, hebt u de pensioen gerechtigde leeftijd nog niet bereikt. Het vrij komende lijfrente kapitaal mag u laten uitkeren. Echter niet zonder problemen, want, dan betaalt u daarover Inkomsten Belasting tegen het progressieve (hoge) tarief. Dit kan een bewuste keuze zijn indien eerder wilt stoppen met werken. Een expirerende lijfrente is een lijfrente die vrijkomt. Het geldbedrag van de lijfrenteverzekering komt dan vrij. Ook is het mogelijk om dit geld te gebruiken voor het afsluiten van een nieuwe lijfrente polis.

Vanaf uw 65e levensjaar betaalt u minder Inkomsten Belasting. Indien u 65 jaar oud bent kan het lijfrentekapitaal probleemloos tot uitkering komen. Met een direct ingaande lijfrente krijgt u periodiek extra aanvullende inkomsten.

Oud regime polis en nieuw regime polis

Het jaar 2001 is van belang bij de lijfrente polissen. Dit houdt verband met de aftrekbaarheid van premie van de belasting.

Tips bij koopsom en lijfrentepolis

  • U doet er verstandig aan u uitgebreid advies te vragen bij een gespecialiseerd adviseur over koopsom polissen en lijfrente verzekeringen.
  • De Nederlandse overheid wijzigt regelmatig de spelregels rondom koopsompolis en lijfrente kapitaal en de hierboven beschreven regelingen kunnen mogelijk niet (meer) accuraat zijn.
  • Het bedrag van uw koopsom mag u aanwenden om uw uitvaart te betalen.
  • Raadpleeg uw bank adviseur of u dit geld mag gebruiken voor het afkopen van een spaarhypotheek. Een spaarhypotheek afkopen kan onder bepaalde voorwaarden soms wel.

Handige links naar koopsom lijfrente en pensioen

www.belastingdienst.nl

www.zwitserleven.nl

www.rabobank.nl

www.abn.nl