De wijzigingen in de kinderopvangtoeslag 2012

Inleiding

 

Op de site van Rijksoverheid is een handig overzicht gepubliceerd met alle recente wijzigingen in de kinderopvangtoeslag.

1. De kinderopvangtoeslag is vanaf 2012 gekoppeld aan het aantal uren dat de minst      werkende ouder of verzorger van het kind werkt; 

2. Verder is de mogelijkheid om kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen beperkt;

3. De controle op oneigenlijk gebruik van kinderopvangtoeslag is aangescherpt.

Waarom deze maatregelen ?

Deze maatregelen zijn bedoeld om fraude terug te dringen en ervoor te zorgen dat de regeling betaalbaar blijft.

In het navolgende artikel ga ik op de hierboven genoemde veranderingen dieper in. Wanneer men in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag wordt hierbij echter niet behandeld. Daarvoor kunt u terecht bij het volgende artikel.

Het urencriterium

Kinderopvangtoeslag voor gewerkte uren

Kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren van de minst werkende ouder. Ouders hebben bij dagopvang (voor kinderen die niet naar school gaan) recht op toeslag voor 140% van de werkuren van de minst werkende partner. Bij de vaststelling van dit percentage is rekening gehouden met de reistijd en de pauzes van de ouders.

Voor schoolgaande kinderen kunnen ouders voor 70% van de werkuren van de minst werkende partner in aanmerking komen voor een toeslag. Schoolgaande kinderen maken namelijk minder uren gebruik van opvang. Bij de vaststelling van het percentage wordt rekening gehouden met reistijd en pauzes van de ouders en met schoolvakanties van de kinderen.

Kinderopvangtoeslag voor ondernemers

Voor ondernemers zijn de gewerkte uren de uren die aan het bedrijf worden besteed, zoals:

  • uren die bij klanten in rekening worden gebracht;
  • uren die worden besteed aan de bedrijfsadministratie;
  • trainingen/cursussen voor uw bedrijfsvoering.

Deze uren moet de ondernemer aannemelijk kunnen maken, bijvoorbeeld met een urenadministratie.

Reistijd voor woon-werkverkeer telt niet mee als gewerkte uren. Met reistijd wordt al rekening gehouden in de percentages waarmee het maximale aantal uren wordt berekend.

Ziekte mag wel meegerekend worden.

Tegemoetkoming bij sociaal-medische indicatie

Wanneer één van de partners niet werkt of een traject naar werk volgt dan valt het gezin niet onder de Wet kinderopvang en komt dit gezin niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Toch kan het soms in het belang van de ouders of van het kind zijn om gebruik te maken van kinderopvang. Op basis van een sociaal-medische indicatie (smi) kan dit gezin bij de gemeente in aanmerking komen voor tegemoetkoming in de kinderopvangkosten. 

Sociaal-medische indicatie is niet geregeld in de Wet Kinderopvang omdat het om specifieke gevallen gaat die niet via een landelijke indicatie afgebakend kunnen worden. Dit betekent dat de gemeente bepaalt. Soms is daarbij een doorverwijzing nodig, bijvoorbeeld van de huisarts, het consultatiebureau, de GGD of Bureau Jeugdzorg. Dit kan per gemeente verschillen. Vraag naar de voorwaarden voor smi bij uw gemeente.

Aanpak fraude kinderopvangtoeslag

Het kabinet pakt fraude met de kinderopvangtoeslag strenger aan. Dit schrikt fraudeurs af en houdt de kinderopvang betaalbaar.

Vanaf 2012 neemt de overheid extra maatregelen tegen fraude met de kinderopvangtoeslag:

  • De mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen is beperkt. Ouders kunnen alléén nog toeslag aanvragen over de kosten voor kinderopvang in de lopende maand en 1 maand daaraan voorafgaand.
  • Gastouders krijgen voor de uren waarop zij werken als gastouder alléén kinderopvangtoeslag als hun kinderen worden opgevangen in een geregistreerd kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Voor opvang bij een andere gastouder komen zij niet in aanmerking voor een toeslag.
  • Ouders kunnen per maand maximaal 230 uur declareren voor alle soorten kinderopvang samen.
  • Als u gebruikmaakt van gastouderopvang moet u binnen 2 maanden de rekeningen betalen aan het gastouderbureau. Het gastouderbureau moet de gastouder betalen binnen 5 dagen na ontvangst van het bedrag.
  • De boetes bij misbruik van de kinderopvangtoeslag worden hoger

Conclusie

Heb je recht op kinderopvangtoeslag, maak er dan direct gebruik van, een herkansing wordt er niet gegeven.

Link

Fiscaal Advies

Bron

Rijksoverheid.nl