Lening tussen ouders en kind: dubbele winst

Leningen tussen ouder en kind

Het probleem is alom bekend. Zoon of dochter wil een huis kopen. Dan zijn er euro’s nodig. Hij of zij kan gaan lenen bij de bank. Dat is de meest voor de hand liggende stap. Maar als u er als ouders warmpjes inzit, en zoals iedereen vaststelt dat spaarcenten nauwelijks iets opbrengen, kunt u overwegen om uw kind financieel bij te springen met een ouder-kind lening. Als u dat goed regelt, is dit een win-win situatie voor beide partijen. Hoe moet u dat aanpakken?
 

Starterop de woningmarkt: een probleem

Als starter op de woningmarkt vandaag de dag is het niet makkelijk. Kon je ‘vroeger’ tot 6 keer je jaarsalaris lenen om een woning te kopen, dan is de situatie vandaag veel minder riant. Vandaag is de norm eerder nog 4 keer het jaarinkomen. Dat kan een anderhalve à 2 ton schelen. Daar tegenover staat dat de prijs van de huizen niet met hetzelfde bedrag zijn gezakt. De droom om eigenaar van je eigen stekje te worden, kun je bijgevolg aan de kant schuiven. Tenzij de ouders willen bijspringen?

Schenking door de ouders?

Is ook een fiscaal gunstige optie door de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de ouders. Voor meer informatie over schenken, zie de link onderaan dit artikel. Schenken op deze manier kan blijkbaar maar tot 35 jaar (leeftijd van zoon of dochter).

Dan is er nog de ‘schenking onder schuldig-erkenning’. Bij deze constructie ontvangt zoon of dochter uw geld maar moet het meteen terug aan u lenen. Als ouders moet u dan jaarlijks 6% rente betalen. En er moet een notariële akte worden opgemaakt die ook nog eens geld kost.

Principe ouder-kind hypotheek

Deze onderhandse lening' gaat als volgt: ouders lenen aan het kind een bepaald bedrag tegen de gangbare marktrente van bijvoorbeeld 6%. Uw kind trekt deze rente af van zijn of haar inkomstenbelasting (IB) via de hypotheekrenteaftrek. Omgerekend wordt er dan een nettorentebetaald van om en bij de 3,6%.

Voor de ouders heeft dit als voordeel dat ze meer rente ontvangen dan op hun spaarrekening! Let wel: als ouder betaal je 1,2% vermogensrendementsheffing over het leenbedrag (inkomsten uit sparen en beleggen, box 3).

Een hypothecaire inschrijving is hierbij niet nodig. De afgesproken rente moet wel aan de normale marktvoorwaarden voldoen.

Deze ouder-kind regeling moet ergens schriftelijkworden vastgelegd. Vraag advies aan een deskundige. In het algemeen zal deze u aanraden om een en ander notarieel te laten vastleggen. Of een onderhandse akte te laten registreren bij de Belastingdienst.

En als toetje op de taart kunnen ze zoon of dochter elk jaar het bedrag van de nettorente belastingvrij terugschenken. Tot (op dit ogenblik) € 1800/jaar).

Het is ook nog mogelijk om een afsluitprovisie af te spreken, tot maximaal 1,5% van de leensom. Die is ook nog eens fiscaal aftrekbaar.

Noodzakelijke vereiste!

Bij de ouder-kind hypotheek is het van belang dat uw kind zich aan de afgesproken spelregels houdt. Meer bepaald: de afgesproken rente stipt betaalt (halfjaarlijks of jaarlijks) zoals afgesproken. Immers, als hij of zij bij de bank leent, is die verplichting precies hetzelfde. Als ouders moet je uiteraard in de luxueuze situatie verkeren dat je het geld (nooit) zelf zult nodig hebben. Want heb je door wisseling van de omstandigheden het geld plots wel nodig dan moet je de lening gaan opeisen bij je eigen kind!

Links

Hoeveel geld belastingvrij aan uw kinderen schenken?

De fiscus en geld schenken