Wat is een Seychellen IBC

Inleiding

Een International Business Company (IBC) is een offshore vennootschap opgericht in een jurisdictie als belastingvrije rechtsvorm, onder de voorwaarde dat geen deelname plaatsvindt aan het economisch verkeer in betreffende jurisdictie (territoriaal belastingsysteem). De IBC vormt in internationale belastingstructuren meestal het eindpunt van de structuur. Een van de bekendste jurisdicties waar de rechtsvorm wordt toegestaan zijn de Seychellen.

Seychellen

De Seychellen zijn een onafhankelijke republiek binnen het Britse Gemenebest met een bevolkingsaantal van 82.000. De Seychellen zijn een eilandengroep in de Indische Oceaan, bestaande uit zo’n 115 eilanden, waarvan het merendeel zich bevindt tussen de 4de en de 5de breedtegraad ten zuiden van de evenaar. Het is een politiek stabiel land met een democratisch gekozen regering. De economie is voornamelijk gebaseerd op toerisme en commerciële visserij met daarbij een bloeiende offshore financiële service industrie. Binnenlandse investeringen zijn stijgende, met name in de hotelbranche, aangemoedigd door een gunstig fiscaal klimaat en vrijhandelszones.

Toepassingsgebied

De rechtsvorm wordt onder meer gebruikt als internationale holdingvennootschap, of voor internationale handel en consultancy, bij activiteiten op het gebied van internationale investeringen, bezit van intellectuele eigendom, vastgoed, licentieverlening, scheeps- en jachtregistraties, en e-business.

Voordelen

  • Klassieke IBC eigenschappen: Seychellen IBC’s zijn grotendeels gebaseerd op de IBC wetgeving uit de British Virgin Islands, de traditionele jurisdictie voor IBC’s;
  • Snelle en efficiënte verwerking van wijzigingen – oprichting binnen 24 uur;
  • Geen belastingheffing;
  • Privacy & vermogensbescherming: geen vereiste tot aangeven van de uiteindelijke begunstigde aan de overheid; geen openbaar register van directie of aandeelhouders;
  • Administratief gemak: geen verplichting tot het indienen van jaarbalansen/verslagen;
  • Registratie van aandelen aan toonder is mogelijk;
  • Vlotte goedkeuring van aangevraagde naam voor de vennootschap;
  • Wereldwijde aanvaarding bij banken en instituties – De Seychellen staat niet op de OESO of FATF zwarte lijst, wat een probleem zou vormen bij het openen van een bankrekening;
  • De Seychellen zijn een stabiel en onafhankelijk land. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Kaaimaneilanden, de Kanaaleilanden en de BVI (alledrie afhankelijke gebiedsdelen van het V.K.) waar o.a. de EU Spaarrenterichtlijn geleid heeft tot een toegenomen toezicht op EU ingezetenen en soms zelfs automatische uitwisseling van informatie.

Nadeel

De jaarbijdrage voor de Seychellen IBC dient betaald te worden één dag voor de verjaring van de vennootschap. Indien deze jaarbijdrage te laat betaald is volgen er boetes. Ontbinding van de vennootschap gebeurt ieder jaar alleen op 1 januari. Een ontbindingsprocedure zal alleen plaatsvinden indien de vennootschap in gebreke is gebleven bij het betalen van haar jaarbijdrages (en de boetes voor te laat betalen) op de eerstvolgende 31e december mits de vervaldatum van de jaarbijdrage minimaal 180 dagen verstreken is; anders gebeurt dit een jaar later. Deze sanctie is vergelijkbaar met die van een Limited. (Wat is een limited )

Oprichten

Op het internet staan diverse aanbieders van deze ondernemersvorm. Mijn advies is indien u van deze Seychellen IBC gebruik wilt maken, dat u niet kiest voor de (laagste) prijs, maar voor kwaliteit. U gaat immers een relatie voor jaren aan en vertrouwen speelt daarbij een belangrijke rol. Zoek daarom een aanbieder die u ook in Nederland behulpzaam kan zijn gedurende de hele periode. Daarnaast is het raadzaam om een second opinion bij een onafhankelijke belastingadviseur op te vragen, zodat u op een verantwoorde manier dit internationale traject in gaat.

Conclusie

Indien u goed beslagen ten ijs komt, zult u letterlijk en figuurlijk de voordelen van een (belasting)paradijs deelachtig worden.

Links

Fiscaal Advies

Madagascar ook een goed alternatief

Belastingstructuur