Hoe doe ik als grensarbeider aangifte Personen Belasting in België

Inleiding

Als grensarbeider werkzaam in België en woonachtig in Nederland, heeft als consequentie twee maal belastingaangifte doen. Dit betekent daarom extra werk, maar is wel belangrijk. Op deze wijze kan voorkomen worden dat er teveel belasting wordt betaald. Daarnaast bestaat er voor dit soort gevallen nog een compensatieregeling.

Aangifte in Nederland

In Nederland is het sinds een aantal jaren gebruikelijk om de aangifte via Internet te doen. U gaat hiervoor naar de site van de belastingdienst en laad het belastingprogramma voor het desbetreffende jaar down.

Daarna kunt u beginnen met het invullen ervan. Nadat alles ingevuld en gecontroleerd is kunt u dit verzenden via uw digidcode. Na de verzending krijgt u automatisch een email bevestiging dat de belastingdienst uw aangifte heeft ontvangen.

In principe dient de aangifte uiterlijk voor 1 april van het volgende jaar ingediend te worden, maar men kan uitstel aanvragen.

Aangifte in België

In België is men op automatiseringsgebied nog niet zover als in Nederland. Dat betekent dat de aangifte Personen Belasting nog hoofdzakelijk schriftelijk gaat.

Weliswaar is vanaf 30 september 2011 ook de mogelijkheid voor Niet-Inwoners(Natuurlijke Personen) oftewel grensarbeiders, om dit via Internet te doen, maar of dit al op grote schaal zal gaan gebeuren is niet waarschijnlijk. De reden hiervoor is het feit dat de aangifte vóór 14 november 2011 (over het belastingjaar 2010) moet worden ingediend.

Om te kunnen indienen dient men over code te beschikken, vergelijkbaar met de Nederlandse digidcode. Deze aanvraag duurt ook enige tijd, waardoor de indienperiode nog korter wordt.

Aangifte Personen Belasting

Naast het aangifte formulier ontvangt men een uitgebreide toelichting ( voor het belastingjaar 2010 bestaat deze uit 112 pagina’s). In Nederland waren we wel wat gewend, maar dit overtreft alles. Gelukkig hebben we deze toelichting niet volledig nodig.

De meeste grensarbeiders hebben looninkomsten uit België, daarom kunnen zij volstaan met DEEL 1 van de aangifte. Hieronder wordt daarom voor deze categorie de aangifte behandeld.

De aangifte is in België verdeeld in XIII-vakken:

Vak I: Betreft het bankrekeningnummer en telefoonnummer. Dit altijd goed invullen/controleren.

Vak III: Betreft de persoonlijke gegevens en gezinslasten. Door de vaak cryptische omschrijving is het raadzaam de toelichting hierbij te raadplegen.

Vak V: Betreft wedden, lonen en diverse uitkeringen.

Naast de opsomming van de diverse soorten inkomsten staan CODES vermeldt, deze zijn belangrijk. Daarnaast vinden we er 2 KOLOMMEN, deze moeten BEIDE ingevuld worden.

De linkerkolom is voor de mannelijke werknemer en de rechterkolom voor de vrouwelijke werknemer. Ook als u slechts één inkomen uit België heeft vult u beide kolommen in. In de kolom waar geen inkomen hoeft te worden ingevuld, vult u 0,00 in. LET OP: alle bedragen dienen ingevuld te worden tot 2 cijfers achter de komma.

Keren we terug naar de codes bij de kolommen. Deze codes corresponderen met de codes, zoals deze op de Loonfiche (Belgische jaaropgave) staan vermeldt.

U hoeft op het aangifte formulier slechts de desbetreffende codes te zoeken en de bedragen van de loonfiche over te nemen. Nadat alle cijfers zijn overgenomen dient het formulier nog ondertekend te worden en kan deze verzonden worden. Helaas dient de bijgevoegde retourenveloppe gefrankeerd te worden.

Als extra service ontvangt u van de Belgische belastingdienst (Federatie Overheidsdienst Financiën) een duplicaat aangifte formulier, hierop kunt u de gegevens voor uw eigen administratie vastleggen. Waarschijnlijk is men in België nog niet bekend met het fenomeen kopiëren/scannen.

Samenvatting

Degene die voor het eerst ook in België aangifte moet doen, zal in eerste instantie schrikken van de hoeveelheid toegezonden informatie. Misschien dat dit een reden is waarom in België zo weinig aangifte wordt gedaan. Maar nadere bestudering leert dat voor een grensarbeider slechts een aantal rubrieken van belang zijn.

Opmerking

Bij het sluiten van de aangifte termijn over het jaar 2010 zijn in België ca. 3 miljoen aangiftes via Internet ontvangen.

Tip: Op zoek naar een belastingparadijs ?