Wat wil je weten over wonen op een boot

Woonboot

Wonen op een boot wordt steeds populairder. Zeker in deze tijd van dure bouwgronden geldt een woonboot als mogelijk alternatief. Maar is de aankoop van een woonboot een verstandige beslissing en wat komt er allemaal nog bij kijken want het is uiteraard geen woning zoals die van iedereen.

 

Enkele problemen en vragen rond wonen op een boot

Probleem 1: een boot is geen onroerend goed

  1. Dit heeft als gevolg dat de aankoop van een woonboot geen aankoop van vastgoed betreft.
  2. Waarom niet? Omdat een vast of onroerend goed in principe niet mobiel is en een boot wordt juist wèl als mobiel beschouwd; ook al bent u niet van plan om uw boot te verplaatsen!
  3. Bovendien kan een boot zich verplaatsen op eigen kracht, zonder hulp van een ander transportmiddel. Hierdoor verschilt een woonboot van, bijvoorbeeld, een stacaravan en deze laatste wordt dus voor de wet wèl als onroerend goed beschouwd.
  4. Gevolg: een woonboot krijgt dus geen kadastraal inkomen(KI) toegekend.

Probleem 2: hypothecaire lening

  • Omdat uw woonboot een privé bestemming heeft, is het niet zo vanzelfsprekend dat je er een lening voor krijgt aangezien er geen sprake is van een onroerend goed.
  • Dit probleem kan worden opgelost als je eigenaar bent van een ander onroerend goed dat als onderpand voor de hypothecaire lening voor de boot kan worden gegeven.

Waar snel geld lenen in België?

Probleem 3: geen aftrek Woonbonus

  • Fiscaal is een woonboot dus geen onroerend goed, noch een eigen woning. Dit heeft als gevolg dat je de lening die je ervoor aangaat niet in aanmerking komt voor de aftrek voor eigen en enige woning.
  • Ook als uw boot uw tweede verblijf is, dan geldt hetzelfde: de lening geeft geen recht op fiscaal voordeel of vermindering lange termijnsparen voor kapitaalaflossingen of intrestaftrek.
  • Alleen de situatie waarbij de woonboot beroepshalve wordt gebruikt, bijvoorbeeld als kantoorruimte, kunnen de intresten als beroepskosten worden ingebracht en kan de boot worden afgeschreven.

Tip

Bevraag u goed vooraleer aan dit avontuur te beginnen!

Een boot huren?

Just for the fun!