Verbouwen: de Voorbereiding

inleiding

Je wilt graag verhuizen want je hebt ruimte gebrek. En dan blijkt het erg moeilijk te zijn om je huis te verkopen. Een goed alternatief is Verbouwen. Denk aan een dakkapel of een uitbouw als bv een serre. Dit soort verbouwingen kan je veel ruimte opleveren en het zal je woongenot verhogen, en wat zeker ook niet onbelangrijk is, je huis zal in waarde stijgen.

Waar moet je aan denken als je wilt verbouwen:

Als je gaat verbouwen heb je vaak een vergunning van de gemeente nodig. Er zijn verschillende soorten vergunningen:

-Bouwvergunningsvrij verbouwen: Meestal zijn kleine verbouwingen, zoals een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, zonweringen of rolluiken, maar ook dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning, bouwvergunningsvrij. Je kunt deze verbouwingen uitvoeren zonder dat je daarvoor eerst toestemming van de gemeente nodig hebt.

-Lichte bouwvergunning: Voor kleinere verbouwingen, zoals een dakkapel of bijgebouw aan de voorkant van je woning, heb je meestal een lichte bouwvergunning nodig. De gemeente toetst deze bouwwerken aan het bestemmingsplan, de welstandseisen en de voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordening en het gemeentelijke Bouwbesluit.

-Reguliere Bouwvergunning: Voor alle andere verbouwingen, zoals bijvoorbeeld een dakopbouw of de aanbouw van een grote serre, is een reguliere bouwvergunning nodig. Ook hier wordt aan het bestemmingsplan, de welstandseisen, en de voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordening getoetst.

Monument:

Woon je in een monumentaal pand of staat je woning in een beschermd stad- of dorpsgezicht dan moet je altijd een bouwvergunning aanvragen. Zelfs in het geval van normaal onderhoud moet je nog een bouwvergunning aanvragen.

Offerte:

De aannemer kan werken met:

-Open Begroting: In een open begroting staan alle kosten duidelijk vermeld, er kunnen tussendoor rekeningen worden gestuurd voor bv de gewerkte uren en de gebruikte materialen.

-Richtprijs: er wordt door de aannemer een schatting van de kosten gemaakt. De prijs staat dus niet vast en kan daardoor hoger uitvallen.

-Stelposten: voor bepaalde onderdelen in de offerte wordt een stelpost opgenomen. Je kunt hierbij denken aan bv een keukenblok, een ligbad of bv schilderwerk. In de praktijk vallen deze kosten vaak aanzienlijk hoger uit.

-Vaste prijs: in de offerte is duidelijk vastgelegd wat er gaat gebeuren tegen welke prijs. Er is dan een duidelijke aanneemsom afgesproken, zodat je meteen wat de verbouwing gaat kosten.

Garantie:

Een verbouwing is over het algemeen een kostbare gebeurtenis. Reden genoeg om voor extra zekerheid te kiezen. Het is belangrijk om met je aannemer een garantie af te sluiten.. Dit kan ervoor zorgen dat in geval van een faillissement de verbouwing zonder extra kosten wordt afgebouwd.

Tenslotte;

Vraag bij een aantal aannemers een offerte aan. Geef de aannemer duidelijke informatie over je wensen en let bij het vergelijken van de verschillende offertes goed op de bijkomende kosten, het meer- en minderwerk en de stelposten. Leg daarna de gemaakte afspraken schriftelijk vast en laat die ondertekenen. Het is handig om met één aannemer te werken voor alle werkzaamheden, je hebt dan één aanspreekpunt en dit voorkomt dat je met iedereen andere werkafspraken moet maken. Succes!

Zie ook:Verbouwen: Het Stappenplan