Verkoop eigen woning met verlies en de renteaftrek

Inleiding

Huizenprijzen gingen in het verleden bijna altijd omhoog en verkoop van de eigen woning met verlies kwam relatief weinig voor. Sinds de kredietcrisis is dit wel anders. Maar wat zijn nu de gevolgen voor de renteaftrek van verkoop met verlies?


 Bijleenregeling

Sinds 2004 is de bijleenregeling van kracht. De bijleenregeling stelt dat de gemaakte verkoopwinst fiscaal gezien ingebracht moet worden in de nieuwe woning. Maar wat nu als er een verlies is in plaats van winst?


Verkoop eigen woning met verlies en de renteaftrek

Indien een woning met verlies verkocht wordt blijft u zitten met een schuld. Deze schuld is wel ontstaan door de eigen woning, maar omdat u geen eigen woning meer heeft, classificeert deze schuld dus niet meer als eigenwoningschuld. De schuld verhuisd dan ook van box1 naar box3 en u heeft geen recht meer op renteaftrek!


Meefinancieren van deze schuld in de nieuwe hypotheek

Indien u weer een ander huis koopt en u wilt de schuld uit de vorige woning meefinancieren dan is dit ook gewoon een box3 aangelegenheid. U heeft geen recht op renteaftrek over het gedeelte van de hypotheek welke de schuld uit de vorige woning gefinancierd heeft.


Gevolgen voor de eigenwoningreserve

Door de verkoop met verlies heeft u wel een negatieve eigenwoningreserve opgebouwd. Dit is het enige positieve punt bij verkoop met verlies. Doordat u een negatieve eigenwoningreserve heeft opgebouwd, kunt u dit verrekenen met eventuele verkoopwinst van de nieuwe woning. De duur van de eigenwoningreserve is echter slechts 5 jaar. Na 5 jaar vervalt de negatieve eigenwoningreserve en is dit ‘voordeeltje’ vervlogen. De kans dat u binnen 5 jaar uw nieuwe woning weer verkoopt met een goede winst is gezien de huidige situatie ook niet heel erg groot.


Tips

Er geldt een speciale vrijstelling van het schenkingsrecht indien familie schenkt wegens een dringende morele verplichting.