Verkoop uw huis beter door ‘financiële verkoopstyling’

Inleiding

De titel van dit bericht zal bij de meeste lezers direct de vraag oproepen: financiële verkoopstyling, wat is dat nu weer? Mensen die hun huis willen verkopen zijn veelal wel bekend met het begrip verkoopstyling. Maar hoe kan financiële verkoopstyling er voor zorgen dat het makkelijker wordt om uw huis te verkopen? Lees het verder in dit artikel.

Verkoopstyling

Gewone verkoopstyling betekent dat u uw huis voordat deze in de verkoop gaat eerst geschikter maakt voor potentiële kopers. Dat kan door de inrichting en uitstraling neutraler te maken, door flink op te ruimen, door minder meubels en spullen in de woonkamer te zetten en door andere (vaak lichtere) kleuren toe te passen. Alles wordt gedaan om de woning aantrekkelijk te maken. De ruimtes moeten zo groot mogelijk lijken en het geheel moet een frisse uitstraling hebben.

Naast deze gewone verkoopstyling zijn er ook op financieel gebied zaken die de verkoop van het huis kunnen bevorderen. En zeker in tijden van een lastige woningmarkt kan dat net hetgeen zijn waardoor het nu wel lukt om de woning te verkopen. De financiële zaken die gedaan kunnen worden om de woning makkelijker te kunnen verkopen worden in dit artikel financiële verkoopstyling genoemd. In de volgende paragraaf zal een specifiek geval worden beschreven, te weten de zogenaamde doorgeefregeling. Andere zaken die we onder de noemer van financiële verkoopstyling zouden kunnen scharen zijn bijvoorbeeld het afronden van de verkoopprijs (bijvoorbeeld Euro 199.000 in plaats van Euro 200.000). Ook het aanbieden van de woning ‘vrij op naam’ (V.O.N), waarbij de kosten voor overdrachtsbelasting feitelijk voor rekening van de verkoper komen is een voorbeeld.

De doorgeefregeling

De doorgeefregeling is een regeling die zeker in tijden van een lastige woningmarkt in combinatie met stijgende hypotheekrentes aantrekkelijk kan zijn. Bij veel hypotheekleningen is in de algemene voorwaarden opgenomen dat de hypotheeklening bij verkoop van het huis mag worden ‘doorgegeven’ aan de nieuwe koper. Wel is een voorwaarde dat deze nieuwe koper kredietwaardig wordt bevonden door de hypotheekverstrekker. Maar wat maakt deze regeling dan geschikt om de woning makkelijker te kunnen verkopen?

Er is een voordeel voor de koper als de hypotheek die op het huis zit een lagere rente heeft dan de rente die zal gelden voor een nieuw af te sluiten hypotheek. Stel dat drie jaar geleden de hypotheekrente voor een lening 20 jaar 2% lager was dan nu. De verkoper van de woning heeft destijds de gunstige hypotheek afgesloten en wil nu verhuizen. Er resteert dus nog een hypotheek met looptijd van 17 jaar en met een zeer gunstige rente. Door deze hypotheek door te geven aan de nieuwe kopers, zouden zij nu wellicht wel de woning kunnen financieren, terwijl dat tegen het huidige rentepercentage van 6% niet zou lukken! Zeker in jaren als 2011 en wellicht ook daarna kan deze constructie een reële mogelijkheid zijn om de verkoop van de woning te bevorderen. Door bij de verkoopadvertentie aan te geven dat er de mogelijkheid is voor de zogenaamde doorgeefregeling kan er extra aandacht en interesse worden gewekt.

Het voordeel voor de verkoper is dat de woning verkocht kan worden. Wel verliest de verkoper hierdoor de gunstige hypotheekvoorwaarden. Deze had de verkoper immers ook zelf kunnen meenemen naar de nieuwe woning. Al met al is het een afweging die gemaakt moet worden. Ook kan er een gedeeltelijke compensatie worden overeengekomen met de potentiële kopers, zodat bijvoorbeeld ieder de helft krijgt.

Conclusie

Al met al zijn er ook op financieel gebied interessante mogelijkheden om uw te verkopen woning aantrekkelijker te maken, de zogenaamde financiële verkoopstyling. Met name de doorgeefregeling is een nog relatief onbekende maar zekere interessante mogelijkheid.