Opzegtermijn en stilzwijgende verlenging van abonnementen

Inleiding

Iedereen kent het wel: net even iets te laks geweest met het bijhouden van een opzegtermijn. En jawel, het abonnement of lidmaatschap is al weer stilzwijgend verlengd voordat je het door hebt. Jakkes, weer te laat! Gelukkig is de wetgeving voor de consumenten steeds gunstiger geworden de laatste jaren. En ook vanaf 2012 zal er nog een positieve wijziging worden doorgevoerd. Lees in dit artikel snel hoe het nu zit.

Verschillende regels voor verschillende soorten abonnementen

Er gelden verschillende regels voor diverse soorten abonnementen en lidmaatschappen. Met name de volgende categorieën zijn te onderscheiden:

  • Telefoon, internet en televisie
  • Tijdschriften, kranten en overige abonnementen
  • Energiecontract
  • Lidmaatschappen bij verenigingen.

De eerste twee categorieën worden in dit artikel besproken. Voor energiecontracten wordt verwezen naar het bijgaande artikel. En voor nadere informatie over opzeggingstermijnen en stilzwijgende verlenging bij lidmaatschappen van verenigingen kan meer informatie worden gevonden dit artikel over algemene voorwaarden:Algemene voorwaarden lang niet altijd bindend

Telefoon, internet en televisie

Voor televisie, internet en telefonie bestaat een aparte regel. Bepaalde contracten kunt u altijd opzeggen met slechts één maand opzegtermijn. Die termijn gaat direct in op de dag dat u opzegt.

Er bestaan twee typen contracten: met vaste looptijd en met onbepaalde looptijd. Heeft u een contract met een vaste looptijd? Bijvoorbeeld één of twee jaar? Dan geldt de opzegtermijn die in uw algemene voorwaarden staat. Bij een contract met onbepaalde looptijd geldt altijd maximaal één maand opzegtermijn.

Welke opzegtermijn geldt als mijn contract stilzwijgend verlengd is? Als de looptijd van uw contract is verstreken zal uw aanbieder uw contract meestal stilzwijgend verlengen. Dan geldt voor u maximaal één maand opzegtermijn. Let op: als u een nieuw aanbod heeft gekregen of als u een nieuw contract heeft getekend, heeft u waarschijnlijk weer een contract met een vaste looptijd. Dan geldt de opzegtermijn die in de algemene voorwaarden staat.

Dus: Is uw abonnement voor telefonie, internet of televisie stilzwijgend verlengd? En heeft u dus weer een jaarcontract terwijl u eigenlijk wilt overstappen? Dan mag u uw abonnement opzeggen wanneer u wilt. Er geldt dan voor u een opzegtermijn van maximaal één maand. Die maand gaat direct lopen op de dag dat u uw contract opzegt.

Let op, deze regel geldt niet als: U zelf hebt ingestemd met een verlenging of vernieuwing van uw abonnement. Uw verlenging is dan niet stilzwijgend; U een ondernemer bent en een zakelijk abonnement heeft.


Tijdschriften, kranten en overige abonnementen

In oktober 2010 is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel "stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij abonnementen en lidmaatschappen" aangenomen. Nieuwe regels zorgen er onder andere voor dat u in de toekomst minder lang aan een verlenging van een abonnement vastzit en dat u sneller kunt opzeggen. In principe mag er nog maar stilzwijgend verlengd worden met maximaal een maand. De nieuwe regels treden in werking op 1 januari 2012. Tot die tijd blijven de oude regels gelden.

Mag nu een abonnement of lidmaatschap zomaar stilzwijgend verlengd worden? Ja, dat mag. Meestal sluit u een abonnement af voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld een kwartaalabonnement op een krant of tijdschrift. Of een jaarlidmaatschap bij een sportschool. Na deze periode kan het abonnement vanzelf stoppen. Maar vaak wordt het abonnement daarna automatisch (stilzwijgend) verlengd. Dat mag, maar dit moet dan wel in de algemene voorwaarden staan. En uw abonnement mag nooit automatisch verlengd worden voor een periode langer dan één jaar.


Conclusie

Al met al wordt het de consument steeds makkelijker gemaakt om van lidmaatschappen en abonnementen af te komen, ook als deze net weer stilzwijgend verlengd zijn. Er zijn verschillende regelingen voor verschillende soorten abonnementen. Maak er gebruik van, zodat u niet onnodig betaalt voor iets waar u geen gebruik meer van maakt!


Bron: www.consuwijzer.nl