Amerikaanse geschiedenis De burgeroorlog

Amerikaanse geschiedenis en bloederige oorlogen

35817.jpegIn haar lange geschiedenis heeft Amerika deelgenomen aan een aantal verwoestende gevechten en oorlogen. De eerste en tweede wereldoorlog hebben door de enorme moeilijke conflicten de middelen van de Amerikaanse natie tot op het maximum belast. Maar geen van deze twee wereldoorlogen kan vergeleken worden met de Amerikaanse Burgeroorlog. Niet alleen voor de verwoestende brutaliteit waarmee deze Burgeroorlog gepaard ging, maar ook voor de enorme schade die toen toegebracht is aan het sociale leven door dit verschrikkelijke conflict.

De trots van de Amerikaanse geschiedenis

Amerika is er trots op dat het nog nooit een strijd heeft moeten leveren op zijn eigen inheemse bodem. Buiten de aanval op Pearl Habor en 911 is Amerika nog nooit op eigen bodem aangevallen. Dus om een oorlog binnen de grenzen van Amerika mogelijk te maken zou het Amerika tegen Amerika moeten zijn. Dit wordt ook de Broederoorlog genoemd of de Amerikaanse Burgeroorlog. De statistieken van dit relatief kort conflict swingen de pan uit in vergelijking met de eerste en tweede wereldoorlog. De oorlog begon op 12 april 1861. Het was de confederatie die de eerste bloederige aanvallen op Fort Sumter in South Carolina begon. De gevechten van de Burgeroorlog zijn legendarisch. Om de doden te eerbiedigen en te eren worden veel van deze historische veldslagen tot op de dag van vandaag in ere behouden.

General Lee was een briljante strategist

Tijdens de oorlog was het Noorden voorbereid met apperatuur en de nodige benodigdheden om oorlog te voeren. Maar General Lee die het confederale leger aanvoerde was een briljante strategist, en de gevechten hebben vaak aan beide zijden massale slachtoffers veroorzaakt. Toen de laatste telling werd geteld, kwam men tot de bevinding dat er meer dan 970.000 Amerikaanse burgers door de Amerikaanse Burgeroorlog het leven lieten. Alhoewel dit aantal niet kan worden vergeleken met de enorme verliezen in de twee wereldoorlogen, vertegenwoordigde dit cijfer 3% van de Amerikaanse bevolking op dat moment. En aangezien de grote meerderheid van de oorlogsdoden uit de jeugd van Amerika kwam, was de hoop op haar toekomst heel klein. De terugslag die deze oorlog op de ontwikkeling van de Amerikaanse economie had was echt opmerkelijk te noemen.

Slavernij was de reden

In de moderne tijden kijken we terug naar de burgeroorlog als een titanische strijd om een einde te maken aan de verschrikkingen van de slavernij in dit land. Men mag zeker zeggen dat de Amerikaanse Burgeroorlog voor altijd een centraal onderdeel zal zijn van de zwarte geschiedenis en het beginpunt van de burgerrechtenbeweging in Amerika. Maar de oorzaken van de Burgeroorlog waren complex en divers, voorafgaand aan de conflicten waren de onderhandelingen en de oplossing van de oorlog uitermate moeilijk. 

Staten en zelfbeschikking

Een deel van de problemen waren dat de rechten van staten om zelfbeschikking die evenwichtig waren met de rechten van de federale overheid te maken. Dit geld dan ook voor de afzonderlijke staten. Aan de oppervlakte lijkt dit onbeduidend te zijn in vergelijking met het einde van de slavernij. Maar in herinnering aan de revolutie tegen Engeland waar Engeland probeerde om de kolonies aan onredelijke banden te leggen was dit toch een kritisch verwantschap.

Onafhankelijke mensen

Amerikanen zijn sterk onafhankelijke mensen, die onafhankelijke geest is geboren in de gevechten van de revolutionaire oorlog waarin Amerika stevig verklaarde dat ze niet meer voor een koning zouden buigen. Ook wilden die onafhankelijke mensen niet dat de centrale regering zo'n zware controle over individuele levens zou laten uitvoeren. De verontwaardiging over hoe Engeland probeerde de kolonies onder dienst te stellen was de lont dat de explosie veroorzaakte en zowel de Revolutionaire Oorlog veroorzaakte. Er werd heel veel moeite gedaan om te verzekeren dat er sprake was van wetten in de grondwet. Wetten en andere kritieke documenten die ervoor zouden zorgen dat de federale overheid zwaar beperkt zou worden bij het inmengen in de levens van haar burgers.

Behoud van de unie 

Daarnaast was het behoud van de unie als een land ook in de burgeroorlog in de strijd. Maar het was de morele kwestie van slavernij die de Burgeroorlog zo'n emotioneel probleem maakte en dat mensen ertoe bracht om met zo'n boosheid te vechten om hun kant van de zaak te verdedigen. Op het einde maakte zelfs Abraham Lincoln slavernij de centrale rationele reden voor de Amerikaanse Burgeroorlog en besloot dat het einde van deze barbaarse praktijk de erfenis van dit verschrikkelijke conflict zou zijn.

Tot slot: Vastberadenheid als erfenis

Maar één ding dat ook een erfenis van de Burgeroorlog is, is de vastberadenheid dat Amerikanen hebben dat ze hun oorlogsmachine nooit meer op hun eigen burgers willen inzetten. De oorlog sloeg gehele families uit elkaar, het werd een letterlijke broer tegen oorlog. 

Sinds de wederopbouw en de unie van Amerika heeft het land in zijn nationale psyche een kneusplek gehad over deze oorlog en die kneuzing herinnert hun eraan dat het één volk is. Ze zouden altijd één zijn en toegewijd aan de oorzaken van de waarheid, de gerechtigheid en de Amerikaanse systeem van leven. Of zoals Amerikanen het zelf zeggen "The American way of life".

Links