Is de dekkingsgraad van een pensioenfonds belangrijk voor u

Dekkingsgraad van pensioen

We sparen allemaal voor ons pensioen. Dat geld belandt in een pensioenfonds. Als dan de grote dag aanbreekt, zorgen deze pensioenfondsen voor uw oudedagvoorziening. Daarom zijn pensioenfondsen wel even belangrijk voor ons… Hoeveel krijgt u? Dat is altijd de grote vraag die degenen die elke maand met pensioen gaan zich stellen. Helemaal een verrassing hoeft uw pensioenbedrag niet te zijn: u kunt het tegenwoordig ruim op tijd laten berekenen en (online) volgen via uw UPO-overzicht.

Pensioenprobleem

Sinds de economische en bankencrisis ligt de dekkingsgraad van de pensioenfondsen onder vuur. Volgens de wet is deze vastgesteld op 105%. De Nederlandsche Bank treedt in deze op als engelbewaarder en tikt daar waar nodig de pensioenfondsen op de vingers. En als het ABP als grootste pensioenfonds van ons landje en zelfs één van de grootste ter wereld, de wettelijke minimumnorm van 105% niet haalt dan vraag je je toch terecht zorgelijk af hoe het dan met de kleinere pensioenfondsen is gesteld!

De echte boosdoener: de lage rentestand!

  • En die rentestand is nog nooit zo laag geweest. Dit heeft als gevolg dat het vele geld dat de pensioenfondsen in kas hebben, minder en minder opbrengt… terwijl de vergrijzing er hard aan komt en er bijgevolg hoe langer hoe meer pensioenen moeten worden uitbetaald, elke maand. De pensioenfondsen moeten dus telkens meer en meer geld opzij zetten om hun voornaamste taak, zijnde ons pensioen uit te betalen, te kunnen blijven uitvoeren.
  • Vergelijk het met uw eigen huishoudbudget: verwacht u de komende maanden extra uitgaven (nieuwe auto bijvoorbeeld) dan zult u in deze tijden daaraan voorafgaand daarvoor moeten sparen want anders kunt u de rekening niet betalen als u de showroom binnenstapt.

Andere bron van inkomsten: beleggingen

De pensioenfondsen rekenen voor wat hun inkomsten betreft niet alleen op de rente. Zij beleggen ook het aan hen toevertrouwde geld (onze pensioeninleg) in de hoop daar ook extra geld mee te verdienen dat dan terecht komt in de grote pot. En met die beleggingen ging het de laatste 2 à 3 jaar grondig mis. Ook zij verloren geld net als de gewone burger en belegger.

Conclusie

Moeten wij ons zorgen maken? Niet echt omdat de pensioenfondsen nu eenmaal wettelijk verplicht zijn om hun engagement richting ‘klant’ na te komen. Zij zijn verplicht om ons pensioen maandelijks uit te betalen als de pensioendatum lonkt.

Anderzijds wordt er her en der geroepen dat er een moment zal komen dat er niet voldoende geld meer zal zijn om die wettelijke verplichting na te blijven komen. Het is aan de politiek om daar een oplossing voor te bedenken. 

Wel zal de inspanning voor onze oudedagvoorziening meer en meer bij de toekomstige gepensioneerde zelf komen te liggen. De overheid zorgt voor uw AOW maar voor een bijkomend pensioenpotje krijgen we hoe langer hoe meer zelf de verantwoordelijkheid toegeschoven. En dus staan we weer in hetzelfde straatje geparkeerd: als je zelf gaat sparen, moet je toch weer de bank passeren… en die gaat het spaargeld weer beleggen en dus moet je maar weer afwachten hoeveel uw inleg opbrengt, uiteraard verminderd met hun kosten. Tenzij u uw (maandelijkse) inleg heel eenvoudig op een spaarrekening met ca. op de dag van vandaag 1,5% rente parkeert. Dan weet u altijd en met 100% zekerheid hoeveel u krijgt uitgekeerd. Geen risico, geen kosten, herbelegde rente … zalig toch?

Pensioenpijn

Sinds dit artikel (2010) is er veel veranderd, heel veel zelfs. De eerste korting van de pensioenfondsen is onafwendbaar geworden. In april 2013 worden de leden van de 4 grootste pensioenfondsen (ABP, Zorg en Welzijn, PME en PMT) gekort. De dekkingsgraad van deze pensioenbeheerders schommelt tussen 85 en 92% en dat is niet genoeg. De korting zou om en bij de 0,5% bedragen. En men waarschuwt nu al voor een mogelijke tweede korting. Ziet er niet goed uit!  

Links

Meer over het Uniform Pensioenoverzicht oftewel UPO

Wat is het zogenaamde ‘Pensioenregister’?