Energieverspillers

Energie

Zonnecellen

Als je de mens iets kunt noemen dan is dat wel een energieverspiller. Waar we voor de uitvinding van de stoommachine en ontploffingsmotor het vooral deden met wind en waterenergie, daar verbranden we nu fossiele brandstoffen alsof we een oneindige voorraad hebben. Terwijl er genoeg energie beschikbaar is voor ons in de vorm van zonlicht , wind en water.

⬇ Index

Zonne-energie

De aarde ontvangt gemiddeld 1380 Joule per vierkante meter aardoppervlak per seconde aan energie van de zon , dan lijkt dat misschien niet veel. Zeker als je dat vergelijkt met een auto met een vermogen van 100 KiloWatt. Helaas wordt ook nog eens 39 procent van die 1,3 KiloWatt weer teruggekaatst door de aarde. Verder absorbeert de atmosfeer ongeveer vijf procent en is de aarde natuurlijk niet een hol voorwerp met een kromming gelijk aan de bolling van de zon, maar een bol. Maar uiteindelijk ontvangt een paar duizend vierkante meter van de aarde iedere seconde 1,3 KiloJoule aan energie per vierkante meter. De oppervlakte daar omheen krijgt natuurlijk ook nog steeds energie, maar minder dan die 1,3 KiloWatt van de zonneconstante. Per duizend vierkante meter krijgt de aarde dus 607 MegaWatt aan energie die we kunnen omzetten in elektriciteit of heet water.

⬇ Index

Energieverspillers

Het feit dat we die energie niet omzetten maar verloren laten gaan maakt ons tot energieverspillers. Want daardoor moeten we dus fossiele brandstoffen verbranden om aan onze elektriciteit te komen. Die fossiele brandstoffen zijn echter niet vernieuwbaar zoals wind en water, want het kost miljoenen jaren om ze te creëren. Eenmaal verbrand zijn ze verloren voor hergebruik en dragen ze alleen maar bij aan de vervuiling en opwarming van de aarde. Hoewel dat laatste na- en voordelen schijnt te hebben.

Watermolens

Verder zijn we ook energieverspillers omdat er genoeg technieken en technologieën bedacht zijn die het wel mogelijk maken om te werken met groene of hernieuwbare energiebronnen. Zo maken een aantal landen met veel water al gebruik van de mogelijkheid om elektriciteit op te wekken met water, zoals wij water vroeger gebruikten om hout te zagen of graan te malen. We maken ook al wel gebruik van windenergie, maar dat bedraagt nu niet veel meer dan 5% van de totale energieproductie, daarmee wordt je natuurlijk niet echt een energiebespaarder.

⬇ Index

De reden

Windturbine

De belangrijkste reden waarom wij verspillers zijn, wordt vaak verklaard op basis van de kosten en de mogelijkheden om energie op te slaan. Zo kun je een energiecentrale op fossiele brandstof makkelijker verschillende hoeveelheden aan energie laten afleveren dan een centrale met windmolens. Je hoeft dus geen energie op te slaan met een fossiele brandstof energiecentrale, terwijl de wind niet constant waait. Dat je het teveel aan windenergie bijvoorbeeld zou kunnen opslaan in watertorens, zoals we dat vroeger deden met zoetwater, dat schijnt geen oplossing te zijn. Verder kost het ook minder om een elektricteitscentrale op fossiele brandstoffen te bouwen dan om een windmolenpark of een zonnecellen veld aan te leggen. Hoewel die windmolens en zonnecellen onderhouden minder schijnt te kosten als ze er eenmaal zijn, dan een elektriciteitscentrale. Bij een windmolenpark en een zonnecellen centrale ga je na aanleg meteen energie produceren, terwijl je bij een elektriciteitscentrale op fossiele brandstof eerst nog brandstof moet gaan kopen.

Je kunt je dus ook afvragen of wij de energieverspillers zijn of de bouwers van elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen. Maar aangezien wij het goed vinden dat de bouwers hun gedrag rechtvaardigen met halve waarheden, zijn wij natuurlijk ook gewoon energieverspillers.

⬇ Index

Oplossingen

We hoeven dus geen energieverspillers te zijn, want er zijn al een aantal oplossingen.

 • We hebben waterkrachtcentrales in rivieren en bij meren. Maar tegenwoordig bijvoorbeeld ook op basis van het getij van de zee.
 • We hebben windenergie in de vorm van windmolens, maar bijvoorbeeld ook het idee om de
  Zonneboiler
  wind die over de daken van onze huizen waait te gebruiken. We zouden misschien zelfs wel gebruik kunnen maken van die windvlagen die je op de hoeken van hoge gebouwen vindt.
 • We hebben zonnecollectoren om de warmte van de zon om te zetten in warmwater. Maar misschien kunnen we die collectoren wel combineren met zonnecellen, zodat we tegelijkertijd elektriciteit opwekken. Misschien zouden we het overschot aan elektriciteit wel kunnen opslaan om het dan ‘s-avonds als er geen zon is te gebruiken in combinatie met de windmolen. We zouden het overschot ook kunnen gebruiken om zomers de binnentemperatuur van onze huizen af te koelen en de warmte ondergronds op te slaan.
 • Verder hebben we ook nog de mogelijkheid om de energie van de regen te gebruiken. Nu laten we dat water door een buis het riool in lopen. Maar hoeveel energie levert een zomerse stortbui wel niet op. Bijvoorbeeld als je dakpannen zou maken van piëzo elektrisch materiaal.
 • We maken tegenwoordig ook gebruik van de mogelijkheid om in kantoorgebouwen de warme binnenlucht af te koelen en vervolgens de warme koelvloeistof ondergronds op te slaan. Waarna we de warme vloeistof ‘s-winters gebruiken om het pand op te warmen.
 • Er is zelfs het idee om met behulp van piëzo techniek de energie van wandelend kooppubliek te gebruiken om elektriciteit op te wekken om winkelstraten te verlichten. Zou die techniek ook werken met de energie van regen.
 • Je kunt nu zelfs CV ketels krijgen die elektriciteit opwekken, zodat je minder elektriciteit uit het net hoeft te halen.

Zo zijn er vast nog wel honderden andere oplossingen te bedenken om onze energieverspilling om te zetten in verantwoordelijk energieverbruik.

⬇ Index

Conclusie

Hoewel we op dit moment dus grote energieverspillers zijn, is dat eigenlijk niet nodig. Het enige wat we moeten willen doen is investeren in allerlei nieuwe technieken en technologie om energie op te wekken. Het gevolg is dat we een veel lekkerder leefmilieu binnens- en buitenshuis creëren. Maar bovenal laten we een wereld achter die ook leuk is voor onze nakomelingen. Waarmee we van energieverspillers plots verantwoorde beheerders worden van de planeet die we in bruikleen hebben van de laatste eigenaar.

Extra

Afbeeldingen

Cepolina

Index van koppen

Energie
Zonne-energie
Energieverspillers
De reden
Oplossingen
Conclusie
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen