Welke regels gelden bij een loonbeslag

Inleiding

Als u als natuurlijk persoon een schuld heeft en het lukt niet meer om deze af te betalen, dan kan er beslag worden gelegd op uw loon (een zogenaamd loonbeslag). Aangezien een dergelijk beslag altijd via uw werkgever zal verlopen, is dit veelal een gevoelige situatie. Uw werkgever is namelijk op de hoogte van uw financiële problemen. Met name vanwege deze reden moet een loonbeslag aan diverse regels voldoen. In dit artikel een korte uiteenzetting over deze regels.

Loonbeslag

Als het niet meer lukt om openstaande schulden af te lossen, dan kunnen er problemen ontstaan. Steeds meer geldeisers sturen aanmaningen, bellen op en schakelen zelfs een deurwaarder in. In eerste instantie is de situatie wellicht nog op te lossen door extra geld te lenen. Hiervoor zijn meerdere alternatieven beschikbaar, met allen een eigen prijskaartje. Er wordt niet voor niets in alle reclames over geld lenen verplicht geroepen: geld lenen kost geld. Als extra geld lenen uiteindelijk niet meer mogelijk is, dan ontstaat er uiteindelijk een situatie waarin de schuldeisers niet meer buiten de deur kunnen worden gehouden. Een mogelijke uitweg is de zogenaamde Wet Schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) . Samen met schuldhulpverleners wordt gezocht naar een manier om de schulden het hoofd te bieden. Als dat echter niet lukt, dan kan een schuldeiser beslag leggen op het loon of op een eventuele uitkering. Het loonbeslag wordt door een gerechtsdeurwaarder, in opdracht van de schuldeiser, uitgevoerd. De deurwaarder komt bij de werkgever of uitkerende instantie langs om een beslag te leggen. Er wordt een document aan de werkgever overhandigd waarin is vastgelegd welk bedrag op het loon moet worden ingehouden. De werkgever is verplicht om hieraan mee te werken. Het grote voordeel voor de deurwaarder en schuldeisers is dat de schuldenaar niet meer de kans krijgt zijn inkomsten te verbergen of uit te geven. Hiermee is loonbeslag een effectief inningsmiddel. Er kan echter nooit beslag worden gelegd op het volledige salaris. Er geldt een zogenaamde ‘beslagvrije voet’. Dit is het bedrag dat u maandelijks minimaal zelf van de werkgever zal blijven ontvangen. Meer hierover in dit artikel .

Wanneer mag een deurwaarder een loonbeslag indienen

Voordat een deurwaarder naar de werkgever mag gaan om een loonbeslag in te dienen, moet er wel aan de wettelijke voorwaarden zijn voldaan. Een belangrijke vereiste is dat u op de hoogte bent van de schuld. Dit kan door middel van (aangetekende) brieven en aanmaningen van de schuldeiser en/ of deurwaarder. Daarnaast zal de schuldeiser naar de rechter moeten gaan. Pas als er een vonnis van de rechter is, dan mag de deurwaarder beslag op het loon of de uitkering leggen. Voordat de rechter een vonnis zal geven, zal u zelf eerst een dagvaarding krijgen. Dit is een bericht waarin kenbaar wordt gemaakt dat de schuldeiser een rechtszaak tegen u is begonnen. In de dagvaarding wordt u tevens opgeroepen voor de rechtszitting om de situatie toe te lichten. Hier kunt u eventueel aantonen dat de schuld niet juist is. Als de rechter de schuldeiser echter gelijk geeft, dan ontvangt u een brief waarin staat wat u moet betalen en ook op welk moment. Als u dit bedrag op tijd betaalt, dan is de zaak daarmee afgedaan. Helaas zal dit in de meeste gevallen niet lukken. Dan kan de deurwaarder met het vonnis een loonbeslag doen. Let op: voor sommige instanties is het eenvoudiger om beslag te laten leggen. Zij hoeven niet eerst naar de rechter te stappen, maar kunnen door middel van een dwangbevel beslag laten leggen. Het gaat in dit geval om overheidsinstanties of semioverheidsinstanties, zoals de belastingdienst en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

Conclusie

Loonbeslag is veelal een pijnlijke situatie. Schulden kunnen niet betaald worden. Door het loonbeslag is de werkgever op de hoogte van de financiële problemen en zal er nog minder geld binnenkomen. De schulden van de schuldeiser die het loonbeslag heeft gelegd worden namelijk ingehouden op de salarisbetaling. Hierdoor is de kans groot dat het schuldenprobleem bij andere schuldeisers alleen nog maar gaat toenemen. Het is een cliche, maar tevens een waarheid als een koe: voorkomen is beter dan genezen.