Ondernemen is risico lopen

Tenminste

20111118Onderneming.jpg
Onderneming

Veel ondernemers vinden dat ze veel risico lopen, omdat ze ondernemen. Hoewel risico lopen tot op zekere hoogte waar is, is ondernemen vooral vooruitzien net als regeren. Helaas zie je bij succesvolle ondernemers hetzelfde gedrag als bij rijke mensen. Hoe rijker ze worden hoe harder ze werken aan het conserveren van hun rijkdom. Bij rijke mensen betekent dat beleggen in veilige aandelen, staatsobligaties kopen van veilige landen, onroerend goed kopen, en sparen bij banken die conservatief zijn. Succesvolle ondernemers hebben echter nog een paar extra eisen om hun succes veilig te stellen.

de juiste nieuwe PC te vinden. Voor het zijn van ondernemer geldt eigenlijk hetzelfde. Het is een onderneming om ondernemer te zijn. Niet omdat ondernemen op zich moeilijk is, maar omdat het een complexe activiteit is met risico’s. Je moet bijvoorbeeld je angst overwinnen om afgewezen te worden. Je moet ook je angst overwinnen om geld te steken in iets waarvan niet meteen duidelijk is of je er geld aan kunt verdienen. Daarnaast heb je tegenwoordig dan ook nog eens te maken met allerlei regels. Zo kun je bijvoorbeeld niet zo maar een supermarkt beginnen. De locatie waar je wilt beginnen moet bijvoorbeeld door de gemeente goedgekeurd zijn als commerciële locatie in het bestemmingsplan. Daarnaast moet je bijvoorbeeld ook voldoen aan allerlei belastingregels als ondernemer om als ondernemer erkend te worden voor de belastingen. Zo moet een ZZP-er bijvoorbeeld per jaar tenminste drie klanten hebben, zelfs als je met één opdrachtgever een miljoen euro omzet draait. Verder moeten de werkplekken van je werknemers voldoen aan Arbo wetgeving en heb je te maken met allerlei regels rond het aannemen en ontslaan van personeel. Vandaar dat het ook niet zo makkelijk is om ondernemer te zijn met werknemers. Niet voor niets de opkomst van bedrijven die de personele kant overneemt van de ondernemer.

marketing bijvoorbeeld ook een vorm van risicovermindering. Door je product, prijs, plaats, promotie en personeel af te stemmen op de wensen van de klant, vergroot je de kans dat je je investering terugverdient.

⬇ Index

Ontslagrecht

Toch zijn alle hulpmiddelen die ondernemers hebben om hun risico’s te verminderen, ook aandelen uitgeven is een manier om het risico voor het eigen vermogen te verminderen, nog niet voldoende. Zo vinden veel ondernemers dat hun werknemers mee moeten dragen in het risico dat ondernemen inhoud. Een terugkerend mantra van de VNO/NCW is bijvoorbeeld de eis dat de ontslagbescherming van werknemers afgeschaft moet worden. Het moet dus makkelijk zijn om mensen te ontslaan als het slecht gaat met je onderneming. Waarmee je als ondernemer eigenlijk tegen je werknemer zegt dat hij niet meer is dan de machine waarmee hij zijn werk doet. Het vreemde aan die eis is echter, dat je ondernemers nooit hoort zeggen dat ze dan ook meer zullen gaan betalen voor het werk van hun werknemers. Want dat zou je eigenlijk wel verwachten als je zegt dat de werknemer net zo veel risico moet lopen als de ondernemer. Wat zoveel betekent als vinden dat de werknemer net zo goed ondernemer moet zijn als de ondernemer dat is. Terwijl veel ondernemers het probleem van het ontslagrecht al hebben omzeild door vooral te werken met tijdelijke contracten en uitzendkrachten.

⬇ Index

Nog een beschermingstechniek

Overigens is niet alleen de ontslagbescherming opheffen een manier om het risico van ondernemen te verminderen. Ook het lobbien bij de overheid om regels in te voeren die het moeilijker maakt voor nieuwe bedrijven om te beginnen of voor buitenlandse concurrenten om hun producten te verkopen in jouw land is een vorm van risicoverminderen. Zo is het tegengaan van grijze import van CD’s in de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw door de grote muziekuitgeverijen een voorbeeld van het verminderen van risico’s.

⬇ Index

Vooruitzien

Maar wat veel ondernemers vergeten, die vinden dat het ontslagrecht een molensteen om de nek van hun onderneming is, is dat ondernemen vooruitzien betekent. Eigenlijk hoor je als ondernemer niet alleen te zorgen dat je een goed product hebt en goede werknemers en dat je je risico’s waar mogelijk hebt afgedekt. Je moet als ondernemer ook voortdurend je omgeving in de gaten te houden. Wat doen je concurrenten op lokaalniveau? Wat doen je concurrenten op regionaalniveau? Wat doen ze op landelijkniveau en op het niveau van meerdere landen? Maar je moet tegenwoordig ook weten wat je wereldwijde concurrenten doen. Want niet alleen je klant kan tegenwoordig wereldwijd zijn inkopen doen, je concurrent zit niet langer om de hoek, maar misschien wel aan de andere kant van de globe.

⬇ Index

Conclusie

Hoewel ondernemen net als regeren voortuizien is, merk je aan de manier waarop ondernemers zich tegen alles willen indekken dat ze meer bezig zijn met het voorkomen dat ze risico lopen, dan met ondernemen. Als het namelijk echte ondernemers zouden zijn, dan zouden ze zelf oplossingen bedenken om hun winst met het nemen van risico te vergroten. In plaats daarvan proberen ondernemers in rijke landen steeds vaker hun risico’s af te dekken met verzekeringen, afschuiven naar andere partijen of lobbien bij de overheid voor regels die voordelig zijn voor ondernemers. De principes die achter ondernemen zitten, namelijk een product leveren dat de klant tegen een goede prijs de juiste oplossing biedt, hebben veel ondernemers allang laten varen. Ze willen eigenlijk net zo’n veilig leventje leiden als al die andere burgers die slechts werknemer zijn. Vergetend dat ondernemen niet het afdekken is van risico, maar het overwinnen van risico door geïnformeerde keuzes te maken.

Extra

Afbeeldingen

Onderneming door mugley

Enterprize door jojof

Index van koppen

Tenminste Ondernemen Ondernemer Ontslagrecht Nog een beschermingstechniek Vooruitzien Conclusie Extra Afbeeldingen Index van koppen