Valt een dienstverlenende organisatie ook onder een productieorganisatie

Inleiding

Bij productieorganisaties denken we al snel aan bedrijven die is produceren. Van een grondstof of half fabrikaat iets maken en dit vervolgens op de markt brengen om te verkopen. Een dienstverlenende organisatie die producten verkoopt zoals: spaarrekening, verzekeringen, transport of bedrijven die een andere dienst verlenen vallen die onder een productieorganisatie. Wat is nu het verschil tussen een product en een dienst? In dit artikel kom je daar achter.

Wat is het verschil tussen een product of een dienst?

Bij een product kan je denken aan verschillen facetten. Het kan gemaakt/geproduceerd worden vanaf het begin zoals een grondstof die bewerkt wordt tot een tastbaar iets. Het kan ook zijn dat een bedrijf iets overneemt en dit product dan gaat bewerken en dat vervolgens gaat verkopen. Dit noemen we een halffabrikaat waar vervolgens een product uit komt. Bij een product gaat het dus altijd om iets dat je kunt vast pakken, iets wat tastbaar is. Een dienst kan je daarentegen niet vastpakken. Het iets is wat je nodig hebt om is voor elkaar te krijgen. Een verzekering is een dienst, zoals de zorgverzekering. Je sluit deze af om grote kosten in de zorg op te kunnen vangen met de verzekering. Mocht je nu geen uitgave in de zorg hebben dan heb je als het ware pech, want je hebt de premie wel betaald maar in feite niet gebruikt van gemaakt. Een dienst kan ook de postverzending zijn van PostNL, of andere dienstverlenende producten die aangeboden worden. Toerisme een reis is ook een vorm van een dienst die geleverd wordt. Een dokter of dierenarts levert ook een dienst om je beter je maken, dit is ook een dienst die de arts levert.

Wat is een productieorganisatie?

Bij een productieorganisatie wordt vaak gedacht aan alleen bedrijven die producten produceren zoals: wasknijpers, spelcomputers, televisie, hondenhok en andere tastbare dingen. Producten zijn tastbare zaken die je vast kunt pakken hebben we in de vorige paragraaf kunnen lezen.Maar een productieorganisatie gaat verder dan dit. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we kijken wat het begrip 'produceren' inhoud. Zowel een dienstverlenende onderneming als een onderneming die producten maakt produceren iets. Onder produceren valt het beter geschikt maken van goederen voor consumptie. Nu we dit weten kunnen we bepalen of een dienstverlenende onderneming ook onder een productieorganisatie valt.

Doelen van een productieorganisatie

Hieronder vind je een aantal doelen waar een producitieorganisatie naar streeft. Voldoe je niet aan een aantal doelen dan ben je geen prodcutieorganisatie, maar bijvoorbeeld een stichting of een goed doel. Alle onderneming hebben als het goed is de volgende doelen voor ogen. 

  • Behalen van een zo groot mogelijk winst.
  • Het verkrijgen van een zo groot marktaandeel waarin je werkzaam bent.
  • Willen groeien als bedrijf.
  • In stand houden van de werkgelegenheid.
  • Voorzien in de behoefte die de consumenten hebben.

Conclusie

In de vorige paragraaf is bekeken wat het begrip produceren inhoud, want dat doet elke onderneming. Onder produceren wordt verstaan; het beter geschikt maken van goederen voor consumptie. Een voorbeeld zal dit hopelijk duidelijk maken. Een vervoerder bezorgt een koelkast af bij de klant. De vervoeder heeft op het eerste gezicht niks geproduceerd. Dat is waar hij levert het product alleen maar af tenslotte. Toch heeft de vervoerder een productieve activiteit geleverd en valt het als dienstverlenende onderneming onder het kopje productieorganisatie. De vervoerder zorgt er namelijk voor dat de klant gebruik kan maken van de koelkast. Als de vervoerder hem niet gebracht had blijf de koelkast staan in het magazijn van de winkel en heeft de klant er niks aan. De vervoeder zorgt er op deze manier op dat de koelkast beter geschikt is voor het doel waarvoor het gemaakt is. De winkel zelf die de koelkast alleen maar verkoopt is geen productieorganisatie maar een handelsorganisatie. De winkel levert niet iets waarvoor de koelkast beter geschikt zou zijn voor gebruik. Mocht de winkel zelf de spullen eventueel afleveren bij de klant, dan is de winkel zoals BCC een handelsorganisatie of een productieorganisatie. Het gaat er om dat als je een productieorganisatie bent iets moet toevoegen aan de goederen waardoor het beter geschikt is om te gebruiken.