Welke kostensoorten bestaan er

Inleiding

In elke onderneming worden kosten gemaakt en de fijnste manier om dit bij te houden is de kosten te plaatsen in kostensoorten. Kostensoorten bestaan uit 6 soorten kostenposten waar alle bedrijfskosten van de onderneming in geplaatst kunnen worden. Je maakt zo van een hele hoop kosten uiteindelijk 6 kostenplaatsen overhoudt.

Wat zijn kostensoorten?

De bedrijfskosten worden ingedeeld naar de kostensoorten die de kosten ook veroorzaken. Het gaat hier om verschillende kosten voor productiemiddelen. Deze indeling naar de 6 kostensoorten wordt ook wel een categoriale kostenverdeling genoemd. Voor het management is het een stuk overzichtelijker omdat er maar 6 soorten overblijven om te bekijken en hun maatregelen over te nemen. Het management kan altijd dieper in de cijfers (kostensoorten). De volgende 6 kostensoorten worden onderscheiden:

  • De kosten voor grond;
  • De kosten voor grond- en hulpstoffen;
  • De kosten voor arbeid;
  • De kosten van duurzame productiemiddelen;
  • De kosten voor diensten van derden;
  • Belastingen.

De kosten voor grond

In de meeste gevallen is de grond betaald met geleend geld of wordt deze gehuurd. Op grond wordt nooit afgeschreven omdat grond nooit minder waard kan worden. De kosten die hier wel onder vallen zijn rentekosten of eventuele huurkosten van de grond.

De kosten voor grond- en hulpstoffen

Deze bestaat uit 2 componenten uit rentekosten en uit voorraadkosten. De grond- of hulpstoffen zijn gekocht bij crediteuren en hier moet vaker rente betaald worden over het geld dat nog niet van de klanten binnen is gekomen.

De voorraadkosten bestaan uit 2 onderdelen: bestelkosten (alle kosten die de inkoopafdeling maakt) en bewaarkosten (de ingekochte of geproduceerde goederen moeten worden opgeslagen in het magazijn). De kosten zijn voornamelijk kosten van de magazijnafdeling en afschrijvingen op goederen die incourant raken.

De kosten voor arbeid

Hier gaat het om de loonkosten voor het personeel die uitbetaald moeten worden. De loonkosten voor het personeel bestaat uit het salaris en alle andere zaken die de werknemer ontvangt: telefoonkosten, auto van de zaak, reiskostenvergoeding en kledinggeld. Verder bestaan de loonkosten ook uit afdrachten van de sociale premies aan de overheid.

De kosten van duurzame productiemiddelen

Duurzame productiemiddelen zijn machines die helpen bij het productieproces van de onderneming. De productiemiddelen worden naar verloop van tijd minder waard en er vinden dus afschrijvingen plaats. Verder bestaan de kosten uit onderhoudskosten aan de machine en rentekosten. De machine is meestal gekocht van geleend geld.

De kosten voor diensten van derden

Dit zijn kosten die de onderneming moet maken om verschillende redenen. De producten moeten vervoerd worden naar de klant (vervoerskosten). De boekhouding en jaarrekening moet gedaan worden (accountantskosten). Er moeten verzekeringen worden afgesloten tegen verschillende risisco (verzekeringskosten). Als laatste heb je nog de schoonmaakkosten en kosten voor water, gas en elektriciteit.

Belastingen

Hier moet je denken aan belastingen die de onderneming moet betalen aan de overheid. Heeft de onderneming bedrijfsauto’s dan moet er motorrijtuigenbelasting betaald worden. De onroerendzaakbelasting moet betaald worden van het pand. Milieuheffingen die de overheid heeft vastgelegd moet ook door de onderneming betaald worden en vallen onder de kostensoort belastingen. Omzetbelasting is over het algemeen kostensoort omdat uiteindelijk de eindgebruiker (consument) de omzetbelasting in de vorm van BTW betaald. De winstbelasting valt wel onder deze kostensoort.

Conclusie

Van bijna alle kosten die een onderneming maakt blijven uiteindelijk 6 kostensoorten over. Hierdoor wordt de last een stuk kleiner en overzichtelijker voor het management. Het management kan hierop beslissingen nemen. Wilt men meer informatie over een bepaalde kostensoort, omdat deze er hoog is dan kan men hem eruit halen en verder in de kostensoort verdiepen.